ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000676
Evidenční číslo VZ
180/ID218/2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.07.2019 12:01:06
Lhůta pro podání nabídek
12.08.2019 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je zhotovení územně plánovacího podkladu ve smyslu ustanovení § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) Územní studie Hodonín – lokalita Lučina (dále také „ÚS“) včetně souvisejících doplňujících průzkumů a rozborů (dále také „dílo“) a průběžné konzultace a jednání v sídle zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.09.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA 705.19 KB 23.07.2019 12:01:06
Žádná starší verze
Příloha č. 1_ZADÁNÍ ÚS HODONÍN - LOKALITA LUČINA 447.24 KB 23.07.2019 12:01:06
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO 42.25 KB 23.07.2019 12:01:06
Žádná starší verze
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.92 KB 23.07.2019 12:01:06
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 20.40 KB 23.07.2019 12:01:06
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Zkušenosti pracovního týmu 17.92 KB 23.07.2019 12:01:06
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA 160.24 KB 26.07.2019 10:47:55
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA 119.73 KB 09.08.2019 10:42:20
Žádná starší verze
Příloha č. 1 DI č. 2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Zkušenosti pracovního týmu 17.90 KB 09.08.2019 10:42:36
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA 106.14 KB 28.08.2019 12:42:13
Žádná starší verze
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA 243.11 KB 28.08.2019 12:46:31
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_gogolák+grasse s.r.o._ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA LUČINA 7.30 MB 16.10.2019 11:47:01
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Ing. arch. Barbora Jenčková 64292428 Zařazen - bez DPH 459 800,00 s DPH
gogolák + grasse s.r.o. 07698232 Zařazen 347 107,00 bez DPH 420 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
gogolák + grasse s.r.o. 07698232 347 107,00 bez DPH
420 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH