Dodávka Ultralight karet III.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka Ultralight karet III.
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000720
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.07.2019 14:02:03
Lhůta pro podání nabídek
08.08.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka Ultralight karet III.“ je zhotovení a dodání elektronických čipových Karet Mifare typu C, včetně dopravy.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Kupní smlouvy a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4420/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.08.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 835.85 KB 23.07.2019 14:02:03
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 21.97 KB 23.07.2019 14:02:03
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 52.57 KB 23.07.2019 14:02:03
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 24.97 KB 23.07.2019 14:02:03
Příloha č. 4 ZD - Grafická úprava Karty a obalu 1.12 MB 23.07.2019 14:02:03
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství 21.61 KB 23.07.2019 14:02:03
Příloha č. 7 ZD - Seznam významných dodávek 37.26 KB 23.07.2019 14:02:03
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 97.00 KB 23.07.2019 14:02:03
Příloha č. 9 ZD - Dohoda o zachování mlčenlivosti 43.49 KB 23.07.2019 14:02:03


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 416.26 KB 26.07.2019 11:27:54


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9964823 128.25 KB 02.09.2019 14:55:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Bonitex s.r.o. 28606183 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
BlackCard s.r.o. 26848066 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Bonitex s.r.o. 28606183 4. kvartál 2019 - bez DPH
- s DPH
442 310,90 bez DPH
- s DPH
Bonitex s.r.o. 28606183 1. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
35 200,00 bez DPH
- s DPH
Bonitex s.r.o. 28606183 2. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
132 800,00 bez DPH
- s DPH
Bonitex s.r.o. 28606183 3. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
184 609,90 bez DPH
- s DPH
Bonitex s.r.o. 28606183 4. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
99 909,90 bez DPH
- s DPH