ULICE MĚŠŤANSKÁ, HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ULICE MĚŠŤANSKÁ, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000681
Evidenční číslo VZ
150/ID226/2019
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.08.2019 08:48:14
Lhůta pro podání nabídek
16.09.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „ULICE MĚŠŤANSKÁ, HODONÍN“ je vypracování a projednání projektové dokumentace pro stavební povolení, dále vypracování a projednání dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru během vlastní stavby.

Stavba řeší nové chodníky s povrchem z betonové zámkové dlažby, nová parkovací stání s povrchem z žulových dlažebních kostek, novou vozovku s živičným povrchem a nové rozvody, sloupy a svítidla veřejného osvětlení, kácení dřevin a náhradní výsadbu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316338
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva + Zadávací dokumentace_ULICE_MESTANSKA_HODONIN 694.66 KB 28.08.2019 08:48:14
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 45.20 MB 28.08.2019 08:48:14
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 48.71 KB 28.08.2019 08:48:14
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.85 KB 28.08.2019 08:48:14
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ - Reference 18.69 KB 28.08.2019 08:48:14
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 33.21 KB 28.08.2019 13:13:24
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_ULICE MĚŠŤANSKÁ, HODONÍN 168.45 KB 09.09.2019 15:21:05
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data