ULICE MĚŠŤANSKÁ, HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ULICE MĚŠŤANSKÁ, HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000681
Evidenční číslo VZ
150/ID226/2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.08.2019 08:48:14
Lhůta pro podání nabídek
16.09.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „ULICE MĚŠŤANSKÁ, HODONÍN“ je vypracování a projednání projektové dokumentace pro stavební povolení, dále vypracování a projednání dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru během vlastní stavby.

Stavba řeší nové chodníky s povrchem z betonové zámkové dlažby, nová parkovací stání s povrchem z žulových dlažebních kostek, novou vozovku s živičným povrchem a nové rozvody, sloupy a svítidla veřejného osvětlení, kácení dřevin a náhradní výsadbu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
Mgr. Bc. Eliška Šebestová
Telefon: 518316338
E-mail: sebestova.eliska@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
01.10.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva + Zadávací dokumentace_ULICE_MESTANSKA_HODONIN 694.66 KB 28.08.2019 08:48:14
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 45.20 MB 28.08.2019 08:48:14
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 48.71 KB 28.08.2019 08:48:14
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 17.85 KB 28.08.2019 08:48:14
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - ČESTNÉ_PROHLÁŠENÍ - Reference 18.69 KB 28.08.2019 08:48:14
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1 33.21 KB 28.08.2019 13:13:24
Žádná starší verze
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_ULICE MĚŠŤANSKÁ, HODONÍN 168.45 KB 09.09.2019 15:21:05
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_ULICE MĚŠŤANSKÁ 94.77 KB 26.09.2019 08:14:24
Žádná starší verze
VÝSLEDKOVÝ PROTOKOL_ULICE MĚŠŤANSKÁ 202.48 KB 26.09.2019 08:15:11
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo_APC SILNICE s.r.o. (60705981)_Ulice Měšťanská, Hodonín 6.02 MB 14.10.2019 07:22:51
Žádná starší verze
Dodatek k SoD č. 1_APC SILNICE s.r.o. (60705981)_Ulice Měšťanská, Hodonín 749.24 KB 06.05.2020 09:55:37
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
APC SILNICE s.r.o. 60705981 Zařazen - bez DPH 1 066 010,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
APC SILNICE s.r.o. 60705981 881 000,00 bez DPH
1 066 010,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH