Zateplení ZŠ Okružní v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Zateplení ZŠ Okružní v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000011
Evidenční číslo VZ
4.2019/Z2020-007710
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.09.2019 14:33:15
Lhůta pro podání nabídek
30.10.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zateplení, výměna výplní otvorů a instalace systému nuceného větrání ZŠ Okružní v Bruntále.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
41 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4854/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.02.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 721.08 KB 30.09.2019 14:33:15
Příloha č. 01 ZD - Základní identifikační údaje 62.00 KB 30.09.2019 14:33:15
Příloha č. 02 ZD - Čestné prohlášení základní způsobilosti 61.00 KB 30.09.2019 14:33:15
Příloha č. 03 ZD - Seznam poddodavatelů 34.02 KB 30.09.2019 14:33:15
Příloha č. 04 ZD - Výkaz výměr 823.74 KB 30.09.2019 14:33:15
Příloha č. 05 ZD - Smlouva o dílo 189.50 KB 30.09.2019 14:33:15
Příloha č. 06 ZD - Projektová dokumentace 97.35 MB 30.09.2019 14:33:15
Příloha č. 07 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky 85.50 KB 30.09.2019 14:33:15
Příloha č. 08 ZD - Podmínky elektronické aukce 226.63 KB 30.09.2019 14:33:15
Příloha č. 09 ZD - Popis aukčního prostředí PROEBIZ 80.58 KB 30.09.2019 14:33:15
Příloha č. 10 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci 392.40 KB 30.09.2019 14:33:15


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 291.45 KB 03.03.2020 13:26:10


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv 139.63 KB 20.02.2020 12:58:18
Dodatek č. 1 - registr smluv 127.84 KB 15.07.2020 15:16:55
Dodatek č. 2 - registr smluv 139.13 KB 30.10.2020 09:06:02
Dodatek č. 3 - registr smuv 139.14 KB 30.10.2020 09:06:29


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena po ukončení plnění 403.50 KB 14.12.2020 14:15:12


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 632.14 KB 11.10.2019 15:05:03
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 02 451.03 KB 17.10.2019 15:02:55
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 03 453.71 KB 18.10.2019 09:58:54
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 04 494.60 KB 21.10.2019 15:41:47
Příloha VZD č. 04 ze dne 21.10.2019 - Výkaz výměr 859.53 KB 21.10.2019 15:42:40


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
BDSTAV MORAVA s.r.o. 26807947 Zařazen Česká republika Ne 41 000 000,00 bez DPH
- s DPH
Stavební společnost NAVRÁTIL s.r.o. 46972021 Zařazen Česká republika Ne 49 527 103,43 bez DPH
- s DPH
TRAWEKO 96 s.r.o. 25363751 Zařazen Česká republika Ne 54 526 404,00 bez DPH
- s DPH
MH-STAVBY, s.r.o. 27776506 Zařazen Česká republika Ne 39 428 949,01 bez DPH
- s DPH
Fasády Šimek s.r.o. 29368171 Zařazen Česká republika Ne 48 270 302,00 bez DPH
- s DPH
Hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142 Zařazen Česká republika Ne 47 182 835,19 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BDSTAV MORAVA s.r.o. 26807947 2020 33 132 402,10 bez DPH
40 090 206,54 s DPH
33 132 402,10 bez DPH
40 090 206,55 s DPH