Zateplení ZŠ Okružní v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Zateplení ZŠ Okružní v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000011
Evidenční číslo VZ
4.2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.09.2019 14:33:15
Lhůta pro podání nabídek
30.10.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Zateplení, výměna výplní otvorů a instalace systému nuceného větrání ZŠ Okružní v Bruntále.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
41 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/4854/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
14.02.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 721.08 KB 30.09.2019 14:33:15
Žádná starší verze
Příloha č. 01 ZD - Základní identifikační údaje 62.00 KB 30.09.2019 14:33:15
Žádná starší verze
Příloha č. 02 ZD - Čestné prohlášení základní způsobilosti 61.00 KB 30.09.2019 14:33:15
Žádná starší verze
Příloha č. 03 ZD - Seznam poddodavatelů 34.02 KB 30.09.2019 14:33:15
Žádná starší verze
Příloha č. 04 ZD - Výkaz výměr 823.74 KB 30.09.2019 14:33:15
Žádná starší verze
Příloha č. 05 ZD - Smlouva o dílo 189.50 KB 30.09.2019 14:33:15
Žádná starší verze
Příloha č. 06 ZD - Projektová dokumentace 97.35 MB 30.09.2019 14:33:15
Žádná starší verze
Příloha č. 07 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky 85.50 KB 30.09.2019 14:33:15
Žádná starší verze
Příloha č. 08 ZD - Podmínky elektronické aukce 226.63 KB 30.09.2019 14:33:15
Žádná starší verze
Příloha č. 09 ZD - Popis aukčního prostředí PROEBIZ 80.58 KB 30.09.2019 14:33:15
Žádná starší verze
Příloha č. 10 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci 392.40 KB 30.09.2019 14:33:15
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv 139.63 KB 20.02.2020 12:58:18
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 632.14 KB 11.10.2019 15:05:03
Žádná starší verze
Změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 02 451.03 KB 17.10.2019 15:02:55
Žádná starší verze
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 03 453.71 KB 18.10.2019 09:58:54
Žádná starší verze
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 04 494.60 KB 21.10.2019 15:41:47
Žádná starší verze
Příloha VZD č. 04 ze dne 21.10.2019 - Výkaz výměr 859.53 KB 21.10.2019 15:42:40
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data