Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000635
Evidenční číslo VZ
Z2019-036984
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.10.2019 10:38:59
Lhůta pro podání nabídek
22.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je nákup tzv. silové elektřiny (coby komodity) pro zadavatele, coby zákazníka, pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021, a to způsobem postupného nákupu realizovaného na základě jednotlivých příkazů zadavatele k nákupu. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni VN je cca 17 000 MWh.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
24 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5215/summary
Kontaktní údaje
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
IČO
45193673
DIČ
CZ45193673
Poštovní adresa
Nádražní 3114/28
702 00, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-036492
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/45193673

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace včetně podpisu oprávněné osoby 6.75 MB 21.10.2019 10:38:59
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ve formátu Word 142.71 KB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 1 - měsíční odběry 15.30 KB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.25 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.09 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.45 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.04 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.10 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 1.92 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.21 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.11 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.20 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 228.03 KB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.03 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.22 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.40 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.33 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 2 2.18 MB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 3 Krycí list nabídky 32.97 KB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č, 4 Čestné prohlášení základní způsobilost 32.59 KB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 5 Požadavky na elektronickou komunikaci 26.82 KB 21.10.2019 10:38:59
Příloha č. 6 Podmínky e-aukce 354.16 KB 21.10.2019 10:38:59
Písemná zpráva zadavatele 562.33 KB 16.06.2020 12:08:38


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 518.68 KB 23.10.2019 14:15:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data