Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka elektřiny pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000635
Evidenční číslo VZ
Z2019-036984
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.10.2019 10:38:59
Lhůta pro podání nabídek
22.11.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je nákup tzv. silové elektřiny (coby komodity) pro zadavatele, coby zákazníka, pro období 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021, a to způsobem postupného nákupu realizovaného na základě jednotlivých příkazů zadavatele k nákupu. Celková předpokládaná dodávka silové elektřiny pro OM připojená k distribuční soustavě na úrovni VN je cca 17 000 MWh.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
24 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5215/summary
Kontaktní údaje
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
IČO
45193673
DIČ
CZ45193673
Poštovní adresa
Nádražní 3114/28
702 00, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-036492
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/45193673

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace včetně podpisu oprávněné osoby 6.75 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ve formátu Word 142.71 KB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 1 - měsíční odběry 15.30 KB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.25 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.09 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.45 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.04 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.10 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 1.92 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.21 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.11 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.20 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 228.03 KB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.03 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.22 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.40 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.33 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 2 2.18 MB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Krycí list nabídky 32.97 KB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č, 4 Čestné prohlášení základní způsobilost 32.59 KB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Požadavky na elektronickou komunikaci 26.82 KB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Podmínky e-aukce 354.16 KB 21.10.2019 10:38:59
Žádná starší verze
Písemná zpráva zadavatele 562.33 KB 16.06.2020 12:08:38
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 518.68 KB 23.10.2019 14:15:30
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data