VÝMALBA SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ KRYLOVA 528, 539, 540
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMALBA SPOLEČNÝCH PROSTOR BYTOVÝCH DOMŮ KRYLOVA 528, 539, 540
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000013
Evidenční číslo VZ
VZ/SNMZ/III/19/2019
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.11.2019 13:16:34
Lhůta pro podání nabídek
19.11.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
výmalba společných prostor panelových bytových domů - 8 pater - Krylova 528,539,540, Znojmo - Přímětice
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
388 258.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Pontassievská 317/14
66902, Znojmo
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/promoter/tender/5601/
Kontaktní údaje
Dagmar Dokulilová
Telefon: 733648194
E-mail: dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list Krycí list 21.47 KB 14.11.2019 13:16:34
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.93 KB 14.11.2019 13:16:34
výzva výzva k podání nabídky 15.40 KB 14.11.2019 13:16:34
Položkový rozpočet výkaz výměr 13.87 KB 14.11.2019 13:16:34
smlouva o dílo návrh smlouvy o dílo 34.69 KB 14.11.2019 13:16:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data