Nemocniční informační systém
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nemocniční informační systém
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2019-045253
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.12.2019 16:10:08
Lhůta pro podání nabídek
24.01.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení nemocničního informačního systému do prostředí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace. Předmět dodávky a zavedení nemocničního informačního systému je podrobně specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, a Technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace (dále též „ZD“).
Předmětem plnění jsou dále služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory a rozvoje informačního systému. Předmět plnění v podobě služeb technické podpory a rozvoje je podrobně specifikován v návrhu smlouvy o technické podpoře a rozvoji, která je přílohou č. 4 ZD.
Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu k prostředkům v prostředí zadavatele za účelem vzdáleného přístupu k systémům a systémovým prostředkům v prostředí zadavatele za účelem poskytování dodávek a služeb v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky za specifických podmínek stanovených zadavatelem a dále uzavření smlouvy ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souladu s platnou legislativou.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
30 234 675.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5860/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
14.09.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 550.70 KB 20.12.2019 16:10:08
Příloha č. 1 ZD - Technická dokumentace 4.46 MB 20.12.2019 16:10:08
Příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka 23.56 KB 20.12.2019 16:10:08
Příloha č. 3 ZD - Návrh smlouvy o dílo 144.00 KB 20.12.2019 16:10:08
Příloha č. 4 ZD - Návrh smlouvy o technické podpoře a rozvoji 240.50 KB 20.12.2019 16:10:08
Příloha č. 5 ZD - Návrh smlouvy o vzdáleném přístupu 34.75 KB 20.12.2019 16:10:08
Příloha č. 6 ZD - Návrh smlouvy ochrana osobních údajů 25.42 KB 20.12.2019 16:10:08
Příloha č. 7 ZD - Vzory formulářů 31.37 KB 20.12.2019 16:10:08


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 251.06 KB 06.10.2020 12:13:46


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení 223.68 KB 14.09.2020 22:25:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data