Nemocniční informační systém
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nemocniční informační systém
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000001
Evidenční číslo VZ
Z2019-045253
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.12.2019 16:10:08
Lhůta pro podání nabídek
24.01.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení nemocničního informačního systému do prostředí Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení, dodání licencí a zpracování dokumentace. Předmět dodávky a zavedení nemocničního informačního systému je podrobně specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, a Technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace (dále též „ZD“).
Předmětem plnění jsou dále služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory a rozvoje informačního systému. Předmět plnění v podobě služeb technické podpory a rozvoje je podrobně specifikován v návrhu smlouvy o technické podpoře a rozvoji, která je přílohou č. 4 ZD.
Součástí předmětu plnění jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dále uzavření smlouvy o vzdáleném přístupu k prostředkům v prostředí zadavatele za účelem vzdáleného přístupu k systémům a systémovým prostředkům v prostředí zadavatele za účelem poskytování dodávek a služeb v rámci předmětu plnění této veřejné zakázky za specifických podmínek stanovených zadavatelem a dále uzavření smlouvy ve vztahu ke zpracování osobních údajů v souladu s platnou legislativou.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
30 234 675.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5860/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 550.70 KB 20.12.2019 16:10:08
Žádná starší verze
Příloha č. 1 ZD - Technická dokumentace 4.46 MB 20.12.2019 16:10:08
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Cenová tabulka 23.56 KB 20.12.2019 16:10:08
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD - Návrh smlouvy o dílo 144.00 KB 20.12.2019 16:10:08
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD - Návrh smlouvy o technické podpoře a rozvoji 240.50 KB 20.12.2019 16:10:08
Žádná starší verze
Příloha č. 5 ZD - Návrh smlouvy o vzdáleném přístupu 34.75 KB 20.12.2019 16:10:08
Žádná starší verze
Příloha č. 6 ZD - Návrh smlouvy ochrana osobních údajů 25.42 KB 20.12.2019 16:10:08
Žádná starší verze
Příloha č. 7 ZD - Vzory formulářů 31.37 KB 20.12.2019 16:10:08
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data