Nákup užitkových vozidel
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup užitkových vozidel
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000021
Evidenční číslo VZ
Z2019-045611
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.12.2019 14:11:32
Lhůta pro podání nabídek
20.02.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka celkem 13 ks užitkových vozidel (dále jen „Vozidla“) rozdělených do pěti kategorií.

Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž poskytnutí záručních servisních služeb a zaškolení obsluhy při uvedení Vozidel do provozu (zaškolení 2 osob pro každou kategorii Vozidel).

Zadavatel upozorňuje, že v souladu s přílohou č. 1 Zadávací dokumentace bude prodávající povinen dodat a nainstalovat monitorovací systém GPS. Pro zajištění této dodávky je účastník povinen využít společnost R ALTRA, spol. s r.o., IČ: 256 76 326, se sídlem Čimická 819/86a, Bohnice, 182 00 Praha.

Zadavatel za účelem zajištění řádného plnění Veřejné zakázky požaduje, aby byla dodávka Vozidel zajištěna výrobcem Vozidel, oficiální importérem výrobce Vozidel pro ČR nebo oficiálním dealerem Vozidel pro ČR.

Lhůtu pro dodání Vozidel Zadavatel stanovuje na 30 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy. Závazný návrh Smlouvy umožňuje dílčí předání Vozidel.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
13 736 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady,
101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5988/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Petr Halbrštát, advokát
E-mail: halbrstat@hvhlegal.cz
tel: +420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
12.03.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 772.94 KB 23.12.2019 14:11:32
Příloha č. 01 - Technická specifiakce a požadavky 48.66 KB 23.12.2019 14:11:32
Příloha č. 02 - Závazný návrh kupní smlouvy 54.27 KB 23.12.2019 14:11:32
Příloha č. 03 - Krycí list 130.10 KB 23.12.2019 14:11:32
Příloha č. 04 - Soupis dodávek a služeb k ocenění 29.51 KB 23.12.2019 14:11:32
Příloha č. 05 - Seznam poddodavatelského plnění 121.80 KB 23.12.2019 14:11:32
Příloha č. 06 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 127.91 KB 23.12.2019 14:11:32
Příloha č. 07 - Seznam dodávek 130.90 KB 23.12.2019 14:11:32


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace 557.96 KB 13.01.2020 21:02:32
Technická specifikace a požadavky - oprava 48.74 KB 13.01.2020 21:03:05
Rozhodnutí o změně zadávací dokumentace č. 2 555.84 KB 16.01.2020 17:04:04
Technická specifikace a požadavky - oprava č. 2 48.80 KB 16.01.2020 17:04:26


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 365.84 KB 18.03.2020 11:34:32


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.60 MB 18.03.2020 11:21:04


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Hoffmann a Žižák spol. s r.o. 62957813 Zařazen Česká republika Ne 13 364 533,00 bez DPH
- s DPH
CROY s.r.o. 45147647 Zařazen Česká republika Ne 13 796 756,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hoffmann a Žižák spol. s r.o. 62957813