Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace městské zeleně v zastavěné části města – 6. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000001
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.01.2020 13:14:04
Lhůta pro podání nabídek
20.01.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení regenerace veřejné zeleně v zastavěném území města Bystřice pod Hostýnem. Hlavním předmětem plnění bude ošetření 144 vzrostlých stromů, které pomůže zajistit jejich dlouhodobou existenci na lokalitě. Veřejná zakázka je zaměřena na zajištění provozní bezpečnosti stávajících stromů zároveň s cílem uchování stávajících mikrohabitatů a uchování biologické rozmanitosti druhů na ně vázaných. Realizací veřejné zakázky dojde ke zlepšení funkčního stavu stromové zeleně.
Ošetřeno má být 144 vzrostlých stromů na 11 lokalitách: Bělidla sídliště, Lázně, Náměstí - u školy, Novosady a Na Domově, park Dukelská, park Na Samostatnosti, park Schwaigerovo náměstí, park Zahájené - Za tratí, Starý hřbitov, u ZŠ Bratrství, Včelín (podrobná poloha jednotlivých stromů je zaznamenaná ve výkresu C – Situace inventarizace dřevin a návrhu pěstebních opatření, který tvoří součást zpracované PD).
Předmět plnění je upřesněn v závazné projektové dokumentaci vypracované společností SAFETREES, s. r. o. (květen 2019), jejíž součástí jsou technické specifikace a výkazy výměr požadovaných služeb, a v Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 4 -6).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/5876/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
06.02.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.10 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 120.44 KB 09.01.2020 13:14:04
Žádná starší verze
Příloha č.9 - Souhlas s ošetřením památných stromů 945.20 KB 09.01.2020 13:14:04
Žádná starší verze
Příloha č.8 - Biologické posouzení 7.49 MB 09.01.2020 13:14:04
Žádná starší verze
Příloha č.7 - Standardy péče o přírodu a krajinu - řez stromů 2.88 MB 09.01.2020 13:14:04
Žádná starší verze
Příloha č.6 - Výkaz výměr 196.95 KB 09.01.2020 13:14:04
Žádná starší verze
Příloha č.5 - Projektová dokumentace 9.01 MB 09.01.2020 13:14:04
Žádná starší verze
Příloha č.4 - Návrh smlouvy o dílo 419.50 KB 09.01.2020 13:14:04
Žádná starší verze
Příloha č.3 - Technická kvalifikace (reference) 136.50 KB 09.01.2020 13:14:05
Žádná starší verze
Příloha č.2 - Čestné prohlášení 104.28 KB 09.01.2020 13:14:05
Žádná starší verze
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 167.50 KB 09.01.2020 13:14:05
Žádná starší verze
Výzva k podání nabídky 414.64 KB 09.01.2020 13:14:05
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 259.67 KB 06.02.2020 10:56:18
Žádná starší verze
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče 256.29 KB 06.02.2020 10:56:44
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Ing. Jan Servus 76354563 Zařazen 349 408,00 bez DPH - s DPH
Petr Zvědělík 12159859 Zařazen 389 100,00 bez DPH - s DPH
ALL4TREES, s. r. o 28998880 Zařazen 436 140,00 bez DPH - s DPH
Radovan Kučera 65831811 Zařazen 499 500,00 bez DPH - s DPH
ZÁBOJNÍK – contractors, s. r. o. 26258692 Zařazen 787 690,00 bez DPH - s DPH
Julius Musil 49959450 Vyřazen 593 700,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Ing. Jan Servus 76354563