HODONÍN – PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I/55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN – PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I/55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000004
Evidenční číslo VZ
150/ID247/2020
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.02.2020 12:00:56
Lhůta pro podání nabídek
26.02.2020 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky HODONÍN – PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I/55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta během provádění stavby „Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce“.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE 700.70 KB 05.02.2020 12:00:56
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 38.54 MB 05.02.2020 12:00:56
Žádná starší verze
Příloha č. 2_NÁVRH SMLOUVY 52.69 KB 05.02.2020 12:00:56
Žádná starší verze
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 24.29 KB 05.02.2020 12:00:56
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 140.03 KB 05.02.2020 12:00:56
Žádná starší verze
Příloha č. 5_Příloha smlouvy - Plná moc pro inž. činnost 62.00 KB 05.02.2020 12:00:56
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data