HODONÍN – PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I/55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN – PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I/55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000004
Evidenční číslo VZ
150/ID247/2020
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.02.2020 12:00:56
Lhůta pro podání nabídek
26.02.2020 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky HODONÍN – PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I/55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení, vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta během provádění stavby „Hodonín – přemostění silnice I/55 – lávka pro cyklisty a chodce“.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE 700.70 KB 05.02.2020 12:00:56
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 38.54 MB 05.02.2020 12:00:56
Příloha č. 2_NÁVRH SMLOUVY 52.69 KB 05.02.2020 12:00:56
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 24.29 KB 05.02.2020 12:00:56
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 140.03 KB 05.02.2020 12:00:56
Příloha č. 5_Příloha smlouvy - Plná moc pro inž. činnost 62.00 KB 05.02.2020 12:00:56


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55 – LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE 120.25 KB 04.03.2020 11:32:33
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55–LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE 203.97 KB 04.03.2020 11:32:48


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA_Rušar mosty, s.r.o. (IČO 29362393)_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55–LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE 6.05 MB 23.04.2020 09:10:23
Dodatek č. 1 k SoD_Rušar mosty, s.r.o. (IČO 29362393)_PŘEMOSTĚNÍ SILNICE I55–LÁVKA PRO CYKLISTY A CHODCE 3.65 MB 10.11.2020 15:32:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PP projekt Hodonín s.r.o. 27757307 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
860 310,00 s DPH
HBH Projekt spol. s r.o. 44961944 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 899 518,50 s DPH
Rušar mosty, s.r.o. 29362393 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
707 850,00 s DPH
Valbek, spol. s r.o. 48266230 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 203 950,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Rušar mosty, s.r.o. 29362393 585 000,00 bez DPH
707 850,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
Rušar mosty, s.r.o. 29362393 Cena skutečně uhrazená od začátku plnění do 31. 12. 2021. - bez DPH
- s DPH
586 000,00 bez DPH
709 060,00 s DPH
Rušar mosty, s.r.o. 29362393 Termín ukončení plnění dne 13.12.2022. - bez DPH
- s DPH
606 000,00 bez DPH
733 260,00 s DPH