PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000018
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.02.2020 13:35:44
Lhůta pro podání nabídek
20.02.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (dále jen PD DSP + DPS) pro stavbu „Stavební úpravy pro instalaci tramvajového simulátoru“ (dále jen simulátoru), v objektu Budova – podúrovňový soustruh, v Areálu tramvaje Poruba, Dopravního podniku Ostrava a.s.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. David Hýža
david.hyza@dpo.cz
+420 597401042
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6460/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. David Hýža
david.hyza@dpo.cz
+420 597401042
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 22.42 KB 06.02.2020 13:35:44
Žádná starší verze
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo vč. příloh 2.30 MB 06.02.2020 13:35:44
Žádná starší verze
Příloha č. 3 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 95.84 KB 06.02.2020 13:35:44
Žádná starší verze
Příloha č. 4 - Seznam referencí 21.04 KB 06.02.2020 13:35:44
Žádná starší verze
Zadávací dokumentace 2.74 MB 06.02.2020 13:35:44
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data