Systém elektrické požární signalizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Systém elektrické požární signalizace
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000019
Evidenční číslo VZ
Z2020-005342
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.02.2020 10:39:48
Lhůta pro podání nabídek
26.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Systém elektrické požární signalizace“, v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Předmětem veřejné zakázky je i provádění servisních služeb. Rozsah těchto servisních služeb je provádění servisních služeb s cílem zajištění řádného provozu vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6473/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.08.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.61 MB 10.02.2020 10:39:48
Příloha č. 1 Krycí list nabídky 71.74 KB 10.02.2020 10:39:48
Příloha č. 2 Čestné prohlášení k základní způsobilosti 21.51 KB 10.02.2020 10:39:48
Příloha č. 3 Seznam významných dodávek 86.18 KB 10.02.2020 10:39:48
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo vč. příloh 562.47 KB 10.02.2020 10:39:48
Příloha č. 5 Návrh servisní smlouvy vč. příloh 195.47 KB 10.02.2020 10:39:48
Příloha č. 6 Rekapitulace ceny za Servisní služby - Provádění pravidelné kontroly a revize Systému EPS 13.31 KB 10.02.2020 10:39:48
Příloha č. 7 Dohoda o zachování mlčenlivosti 41.26 KB 10.02.2020 10:39:48
Příloha č. 8 Požadavky na elektronickou komunikaci 96.81 KB 10.02.2020 10:39:48


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 487.99 KB 12.02.2020 15:06:26
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a 3 665.92 KB 06.03.2020 12:29:16
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 658.13 KB 10.03.2020 09:37:04
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 a 6 715.01 KB 11.03.2020 15:06:47


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 756.83 KB 17.08.2020 09:09:10


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva o dílo - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13541136 143.01 KB 17.08.2020 08:35:12
Uzavřená servisní smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13541152 142.70 KB 17.08.2020 08:36:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
FMIB, s.r.o. 25908898 Zařazen - bez DPH - s DPH
FIRE GROUP s.r.o. 26880822 Zařazen - bez DPH - s DPH
EZH,a.s. 26901005 Zařazen - bez DPH - s DPH
ORZO SECURITY, spol. s r. o. 60321601 Zařazen - bez DPH - s DPH
FIRETON s. r. o. 27608042 Zařazen - bez DPH - s DPH
HASTEX & HASPR s.r.o. 45535442 Zařazen - bez DPH - s DPH
AVALON s.r.o. 63978865 Zařazen - bez DPH - s DPH
Alarm K+K elektronika s.r.o. 25842765 Zařazen - bez DPH - s DPH
JIMI CZ, a.s. 25313436 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
FMIB, s.r.o. 25908898