Dodávka výpočetní techniky
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka výpočetní techniky
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000005
Evidenční číslo VZ
08/2020
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.02.2020 10:38:10
Lhůta pro podání nabídek
16.03.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 Výzvy.
Výběrové řízení se uskuteční formou elektronické aukce na adrese https://lbckraj.proebiz.com
dne 04. 03. 2020 v 09:00. Nabídky musí být vloženy do 2. 3. 2020 do 09:00 hodin.
V případě Vašeho zájmu si prostudujte Předmět, Zadávací podmínky, Další ustanovení, Harmonogram a Pravidla
elektronických aukcí PROEBIZ a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.
Přihlášeným účastníkům bude dle harmonogramu zaslán desetimístný přístupový klíč.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
46006, Liberec
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Žádost o účast ve výběrovém řízení můžete vyplnit zde:
https://lbckraj.proebiz.com/formulare/zadost.php?id_aukce=1125
Kontaktní údaje
Mgr. Veronika Sedláčková
Telefon: +420 725 691 346
E-mail: veronika.sedlackova@ksslk.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
25.03.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Technická specifikace 49.29 KB 17.02.2020 10:38:10
Příloha č. 2 - Kupní smlouva 39.29 KB 17.02.2020 10:38:10
Příloha č. 3 - Kvalifikace 38.65 KB 17.02.2020 10:38:10
Výzva a ZD 709.18 KB 17.02.2020 10:38:10


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna ZD č. 1 Zadavatel při kontrole technických parametrů poptávaného zboží zjistil, že je nezbytné provést úpravy u několika položek. Konkrétně se jedná o položky: Notebook – T4 - vypuštěn požadavek na min. další 1 volný slot pro RAM - zrušen požadavek na čtečk 91.59 KB 28.02.2020 08:51:20


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zrušení výběrového řízení 76.00 KB 25.03.2020 15:50:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data