Stěhování kanceláří budovy ředitelství DPO
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Stěhování kanceláří budovy ředitelství DPO
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000026
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.02.2020 13:02:19
Lhůta pro podání nabídek
17.03.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem VZ je poskytnutí stěhovacích služeb, tj. zajištění přestěhování kanceláří ředitelství Dopravního podniku Ostrava a.s. z objektů Poděbradova 494/2 a Areálu tramvaje Poruba, U Vozovny 1115/3, Ostrava. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6687/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.04.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 727.58 KB 24.02.2020 13:02:19
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 1 - Čestné prohlášení 22.19 KB 24.02.2020 13:02:19
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 2 - Návrh Smlouvy o poskytnutí stěhovacích služeb 218.28 KB 24.02.2020 13:02:19
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 3 - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.40 KB 24.02.2020 13:02:19
Žádná starší verze
ZD - Přiloha č. 4 - Vymezení obchodního tajemství 98.33 KB 24.02.2020 13:02:19
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 5 - Podrobný seznam vč. harmonogramu 22.44 KB 24.02.2020 13:02:19
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 6 - Soupis věci ke stěhování 14.05 KB 24.02.2020 13:02:19
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 7 - Soupis nadbytečných věcí 11.90 KB 24.02.2020 13:02:19
Žádná starší verze
ZD - Příloha č. 8 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.08 KB 24.02.2020 13:02:19
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 593.41 KB 04.03.2020 07:47:07
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o poskytnutí stěhovacích služeb oprava 200304 217.74 KB 04.03.2020 07:48:25
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12453364 128.42 KB 30.04.2020 06:59:03
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
DOPRAVAPLUS s.r.o. 08592306 Zařazen - bez DPH - s DPH
HrubyMOVING TRANSPORT, a.s. 28517679 Zařazen - bez DPH - s DPH
STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o. 26847132 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o. 26847132 - bez DPH
1 065 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH