Škola - dílna lidskosti - ZŠ Pod Vinohrady a ZŠ Újezdec - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Škola - dílna lidskosti - ZŠ Pod Vinohrady a ZŠ Újezdec - stavební úpravy učeben a bezbariérovost
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000017
Evidenční číslo VZ
ORM/0103/20
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
28.02.2020 09:43:52
Lhůta pro podání nabídek
23.03.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce jsou stavební úpravy odborných učeben v Základní škole Pod Vinohrady 1420, Uherský Brod a v Základní škole a Mateřské škole, Podhájí 291, Uherský Brod - Újezdec za účelem zvýšení kvality vzdělání (a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích. Součástí je rovněž budování bezbariérovosti obou škol.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 782 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika

Ing. Dagmar Braunerová
+420 572 805 235
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6654/summary
Kontaktní údaje
Příkazník:
MCI SERVIS s.r.o.
Pod Vodojemem 2607, 760 01 Zlín
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 629.13 KB 28.02.2020 09:43:52
Zadávací dokumentace 958.53 KB 28.02.2020 09:43:52
Příloha č. 4 8.98 MB 28.02.2020 09:43:52
Příloha č. 5 446.21 KB 28.02.2020 09:43:52
Vysvětlení zadávací dokumetnace č. 1 459.28 KB 09.03.2020 14:26:34


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 108.13 KB 17.04.2020 13:32:34


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 317.14 KB 05.06.2020 09:53:05


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 2.15 MB 04.06.2020 10:05:16
Příloha ke Smlouvě 1.45 MB 04.06.2020 10:05:32
Příloha ke Smlouvě 1.14 MB 04.06.2020 10:05:48
Dodatek č. 1 7.91 MB 15.09.2020 10:06:43
Dodatek č. 2 2.80 MB 15.09.2020 10:06:56


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena 186.88 KB 21.09.2020 10:50:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data