DODÁVKA PRŮMYSLOVÉ KAMENNÉ SOLI
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA PRŮMYSLOVÉ KAMENNÉ SOLI
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2020-008546
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.03.2020 21:16:47
Lhůta pro podání nabídek
06.05.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu trvání 24 měsíců s jedním účastníkem na každou část Veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k dodání posypové kamenné soli pro zimní údržbu komunikací (dále jen „posypová sůl“) v příslušných oblastech Libereckého kraje.

Předmětem plnění je dodávka volně ložené posypové kamenné soli určené pro zimní údržbu komunikací, která splňuje tyto parametry:
• Posypová sůl nesmí překročit limit škodlivin v chemických rozmrazovacích materiálech, jak stanoví TP 116 (technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy, volně ke stažení na http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_116a.pdf)
• Váhový podíl NaCl (chloridu sodného) v dodávané Posypové soli musí být min. 98 % při 0 % obsahu vody ve vzorku.
• Posypová sůl nesmí vykazovat při dodání více než 2 váhová procenta stálé vlhkosti.
• Prodávající ručí za nespékavost posypové soli po dobu minimálně 2 let ode dne dodání. Veškerá dodávaná Posypová sůl je ošetřena proti spékavosti k tomu určeným prostředkem;
• Posypová sůl musí splňovat charakteristiky a zrnitosti pro zimní údržbu pozemních komunikací, dle ustanovení čl. 8 odst. a) přílohy č. 7 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.;
• Skladba zrnitosti posypové soli musí splňovat následující požadavky váhových procent jednotlivých frakcí:
- do 0,16 mm max. 5 % hmotnosti
- od 0,16 mm do 0,80 mm max. 30 % hmotnosti
- od 0,80 mm do 3,15 mm min. 60 % hmotnosti
- od 3,15 mm do 5 mm max. 20 % hmotnosti
- nad 5 mm 0 % hmotnosti

Předmětem Veřejné zakázky je i dodání posypové soli na rampu konkrétních skladů Zadavatele pomocí nákladních vozidel (návěs, souprava s vyklápěním do boku). Možnost konkrétního typu dopravy se liší podle jednotlivých skladů Zadavatele a může být v průběhu plnění Rámcové smlouvy zadavatelem upřesněna či změněna.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
78 134 200.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady,
101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6855/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Petr Halbrštát, advokát
E-mail: halbrstat@hvhlegal.cz
tel: +420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 448.25 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze
Příloha č. 01 - Krycí list 131.47 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze
Příloha č. 02 - Seznam významných dodávek 132.31 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze
Příloha č. 03 - Rámcová smlouva pro část 1 52.29 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze
Příloha č. 01 Smlouvy - Soupis dodávek - část 1 17.10 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze
Příloha č. 03 - Rámcová smlouva pro část 2 51.47 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze
Příloha č. 01 Smlouvy - Soupis dodávek - část 2 17.29 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze
Příloha č. 03 - Rámcová smlouva pro část 3 51.71 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze
Příloha č. 01 Smlouvy - Soupis dodávek - část 3 17.10 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze
Příloha č. 03 - Rámcová smlouva pro část 4 51.80 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze
Příloha č. 01 Smlouvy - Soupis dodávek - část 4 17.53 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze
Příloha č. 04 - Seznam poddodavatelského plnění 122.22 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze
Příloha č. 05 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 126.70 KB 09.03.2020 21:16:48
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Prodloužení lhůty pro podání nabídek 224.35 KB 31.03.2020 13:22:37
Žádná starší verze


1. část - Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Česká Lípa.

Název časti
Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Česká Lípa.
Číslo části
1
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


2. část - Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Liberec.

Název časti
Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Liberec.
Číslo části
2
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


3. část - Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Jablonec nad Nisou.

Název časti
Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Jablonec nad Nisou.
Číslo části
3
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


4. část - Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Semily.

Název časti
Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Semily.
Číslo části
4
Stav části
Neukončená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty