DODÁVKA PRŮMYSLOVÉ KAMENNÉ SOLI
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
DODÁVKA PRŮMYSLOVÉ KAMENNÉ SOLI
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2020-008546
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.03.2020 21:16:47
Lhůta pro podání nabídek
06.05.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této Veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na dobu trvání 24 měsíců s jedním účastníkem na každou část Veřejné zakázky, na jejímž základě bude docházet k dodání posypové kamenné soli pro zimní údržbu komunikací (dále jen „posypová sůl“) v příslušných oblastech Libereckého kraje.

Předmětem plnění je dodávka volně ložené posypové kamenné soli určené pro zimní údržbu komunikací, která splňuje tyto parametry:
• Posypová sůl nesmí překročit limit škodlivin v chemických rozmrazovacích materiálech, jak stanoví TP 116 (technické podmínky schválené Ministerstvem dopravy, volně ke stažení na http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_8_TP/TP_116a.pdf)
• Váhový podíl NaCl (chloridu sodného) v dodávané Posypové soli musí být min. 98 % při 0 % obsahu vody ve vzorku.
• Posypová sůl nesmí vykazovat při dodání více než 2 váhová procenta stálé vlhkosti.
• Prodávající ručí za nespékavost posypové soli po dobu minimálně 2 let ode dne dodání. Veškerá dodávaná Posypová sůl je ošetřena proti spékavosti k tomu určeným prostředkem;
• Posypová sůl musí splňovat charakteristiky a zrnitosti pro zimní údržbu pozemních komunikací, dle ustanovení čl. 8 odst. a) přílohy č. 7 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.;
• Skladba zrnitosti posypové soli musí splňovat následující požadavky váhových procent jednotlivých frakcí:
- do 0,16 mm max. 5 % hmotnosti
- od 0,16 mm do 0,80 mm max. 30 % hmotnosti
- od 0,80 mm do 3,15 mm min. 60 % hmotnosti
- od 3,15 mm do 5 mm max. 20 % hmotnosti
- nad 5 mm 0 % hmotnosti

Předmětem Veřejné zakázky je i dodání posypové soli na rampu konkrétních skladů Zadavatele pomocí nákladních vozidel (návěs, souprava s vyklápěním do boku). Možnost konkrétního typu dopravy se liší podle jednotlivých skladů Zadavatele a může být v průběhu plnění Rámcové smlouvy zadavatelem upřesněna či změněna.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
78 134 200.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady,
101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/6855/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Petr Halbrštát, advokát
E-mail: halbrstat@hvhlegal.cz
tel: +420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 448.25 KB 09.03.2020 21:16:48
Příloha č. 01 - Krycí list 131.47 KB 09.03.2020 21:16:48
Příloha č. 02 - Seznam významných dodávek 132.31 KB 09.03.2020 21:16:48
Příloha č. 03 - Rámcová smlouva pro část 1 52.29 KB 09.03.2020 21:16:48
Příloha č. 01 Smlouvy - Soupis dodávek - část 1 17.10 KB 09.03.2020 21:16:48
Příloha č. 03 - Rámcová smlouva pro část 2 51.47 KB 09.03.2020 21:16:48
Příloha č. 01 Smlouvy - Soupis dodávek - část 2 17.29 KB 09.03.2020 21:16:48
Příloha č. 03 - Rámcová smlouva pro část 3 51.71 KB 09.03.2020 21:16:48
Příloha č. 01 Smlouvy - Soupis dodávek - část 3 17.10 KB 09.03.2020 21:16:48
Příloha č. 03 - Rámcová smlouva pro část 4 51.80 KB 09.03.2020 21:16:48
Příloha č. 01 Smlouvy - Soupis dodávek - část 4 17.53 KB 09.03.2020 21:16:48
Příloha č. 04 - Seznam poddodavatelského plnění 122.22 KB 09.03.2020 21:16:48
Příloha č. 05 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 126.70 KB 09.03.2020 21:16:48


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Prodloužení lhůty pro podání nabídek 224.35 KB 31.03.2020 13:22:37


1. část - Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Česká Lípa.

Název časti
Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Česká Lípa.
Stav části
1
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
29.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Global Trading, spol. s r.o. 47548240 Zařazen Česká republika Ne 20 541 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Global Trading, spol. s r.o. 47548240

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 322.66 KB 14.07.2020 15:24:16


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 2.27 MB 14.07.2020 15:24:53


2. část - Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Liberec.

Název časti
Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Liberec.
Stav části
2
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
05.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
H & M TRADING, spol. s r.o. 48292281 Zařazen Česká republika Ne 17 265 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
H & M TRADING, spol. s r.o. 48292281

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 324.37 KB 14.07.2020 15:27:21


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 2.01 MB 14.07.2020 15:27:43


3. část - Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Jablonec nad Nisou.

Název časti
Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Jablonec nad Nisou.
Stav části
3
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
29.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Global Trading, spol. s r.o. 47548240 Zařazen Česká republika Ne 20 225 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Global Trading, spol. s r.o. 47548240

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 325.46 KB 14.07.2020 15:29:50


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.98 MB 14.07.2020 15:29:29


4. část - Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Semily.

Název časti
Dodávka posypové kamenné soli do skladů Zadavatele nacházejících se v oblasti okresu Semily.
Stav části
4
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
05.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
H & M TRADING, spol. s r.o. 48292281 Zařazen Česká republika Ne 20 345 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
H & M TRADING, spol. s r.o. 48292281

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 320.50 KB 14.07.2020 15:30:58


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 2.14 MB 14.07.2020 15:31:24