„Vybudování multifunkčního hřiště a sociálního zázemí v obci Oborná“ - 2.kolo
Obec Oborná

Informace

Název veřejné zakázky
„Vybudování multifunkčního hřiště a sociálního zázemí v obci Oborná“ - 2.kolo
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000003
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.03.2020 13:32:26
Lhůta pro podání nabídek
08.04.2020 16:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem výzvy je podání nabídky na dodání dodání hřiště o rozměru 9,0 x 13,0 m - provedení šotolina, osvětlení hřiště, novostavba WC.
Předpokládaná doba plnění: 15. 6. 2020.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 332 421.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Obec Oborná
Oborná 80/
79201, Oborná
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Obec Oborná
Oborná 80
79201, Oborná
Kontaktní údaje
Anna Fischerová
Telefon: 554716722
E-mail: starosta@oborna.eu
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Oborná
IČO
00846520
DIČ
-
Poštovní adresa
Oborná 80/
792 01, Oborná
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-025381
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00846520

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 455.05 KB 24.03.2020 13:32:26
Zadávací_dokumentace_Oborná 1.70 MB 24.03.2020 13:32:26
Př. č. 1_Krycí list nabídky 40.00 KB 24.03.2020 13:32:26
Př. č. 2_Smlouva o dílo 42.50 KB 24.03.2020 13:32:26
Př. č. 3_Obchodní_podmínky 2.88 MB 24.03.2020 13:32:26
Př. č. 4_Čestné prohlášení_zákl. kval. předpoklady 37.00 KB 24.03.2020 13:32:26
Př. č. 5_položkový rozpočet 11.31 KB 24.03.2020 13:32:26
Př. č. 5_položkový rozpočet - hřiště 12.22 KB 24.03.2020 13:32:26
Př. č. 5_položkový rozpočet - osvětlení 13.23 KB 24.03.2020 13:32:26
Př. č. 5_položkový rozpočet - WC 561.50 KB 24.03.2020 13:32:26
Projektová dokumentace WC 6.83 MB 24.03.2020 13:32:26


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 6.77 MB 30.04.2020 11:37:16
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 282.04 KB 22.06.2020 07:54:28
Faktura 250.65 KB 20.10.2020 06:42:17
Potvrzení o úhradě faktury 55.53 KB 20.10.2020 06:46:08


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data