GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍNĚ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍNĚ
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000013
Evidenční číslo VZ
180/ID256/2020
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.05.2020 08:24:35
Lhůta pro podání nabídek
25.05.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Generelu veřejného osvětlení na území města Hodonína v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb. a souborem norem ČSN EN 13 201 Osvětlení pozemních komunikací, část 1 až 5, a normami ČSN EN 12464-2, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory, ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích a ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací a dalšími technickými normami za účelem zajištění kvalitního osvětlení pozemních komunikací včetně definování světelně-technických parametrů pro osvětlení vybraných objektů.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován v příloze č. 2, která je nedílnou součástí Zadávací dokumentace. Zadávací dokumentace je přiložena jako příloha č. 1 této Výzvy k účasti, která je zpracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci této veřejné zakázky malého rozsahu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
29.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 767.31 KB 07.05.2020 08:24:35
Příloha č. 1_ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 545.19 KB 07.05.2020 08:24:35
Příloha č. 2_PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 497.27 KB 07.05.2020 08:24:35
Příloha č. 3_NÁVRH SMLOUVY Generel VO 237.24 KB 07.05.2020 08:24:35
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 21.56 KB 07.05.2020 08:24:35
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 140.80 KB 07.05.2020 08:24:35
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Realizační tým 93.00 KB 07.05.2020 08:24:35


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 209.63 KB 18.05.2020 08:54:32


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 169.81 KB 03.06.2020 12:20:24
OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU_GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 204.38 KB 03.06.2020 12:20:42
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 201.29 KB 03.06.2020 12:21:21
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 172.26 KB 24.07.2020 12:39:49


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_AŽD Praha s.r.o. (IČO 48029483)_GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 4.93 MB 24.07.2020 11:31:14


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 171.41 KB 08.03.2021 09:24:39


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ELTODO-OSVĚTLENÍ, s.r.o. 25751018 Zařazen - bez DPH 1 067 205,48 s DPH
AŽD Praha s.r.o. 48029483 Zařazen - bez DPH 1 027 895,00 s DPH
atelier světelné techniky s.r.o. 24302741 Zařazen - bez DPH 1 450 790,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AŽD Praha s.r.o. 48029483 849 500,00 bez DPH
1 027 895,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
AŽD Praha s.r.o. 48029483 Ukončené plnění VZ 31. 01. 2021. - bez DPH
- s DPH
849 500,00 bez DPH
1 027 895,00 s DPH