STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V KD DERFLICE
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V KD DERFLICE
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000007
Evidenční číslo VZ
VZ/SNMZ/III/5/2020
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.05.2020 14:39:40
Lhůta pro podání nabídek
20.05.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Oprava sociálního zařízení - bližší informace podá p. Motl Martin - tel: 731127780
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
407 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7392/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.06.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva Výzva k podání nabídky 298.15 KB 11.05.2020 14:39:40
krycí list Krycí list nabídky 21.51 KB 11.05.2020 14:39:40
čestné prohlášení Čestné prohlášení 25.01 KB 11.05.2020 14:39:40
technická specifikace a projektová dokumentace technická zpráva 838.09 KB 11.05.2020 14:39:40
technická specifikace a projektová dokumentace projektová dokumentace 1.85 MB 11.05.2020 14:39:40
výkaz výměr výkaz výměr 307.00 KB 11.05.2020 14:39:40
smlouva o dílo návrh smlouvy o dílo 34.90 KB 12.05.2020 14:34:15
Verze 1 Návrh smlouvy o dílo 34.89 KB 11.05.2020 14:39:40
výpis z OR + reference Výpis z OR + reference podobných akcí 12.45 KB 11.05.2020 14:39:40


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data