Dodání kabelového podvozku
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodání kabelového podvozku
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000061
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.06.2020 09:21:03
Lhůta pro podání nabídek
09.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 kusu nového kabelového podvozku (dále také „zboží“ nebo „předmět plnění“) a zajištění jeho legislativního schválení Drážním úřadem. Zboží bude v technickém provedení a s výbavou dle Přílohy č. 1 smlouvy – Technická specifikace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7658/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 722.97 KB 09.06.2020 09:21:03
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášeni 22.13 KB 09.06.2020 09:21:03
Příloha č. 2 ZD Návrh kupní smlouvy 43.67 KB 09.06.2020 09:21:03
Příloha č. 3 ZD Technická specifikace 27.83 KB 09.06.2020 09:21:03
Příloha č. 4 ZD Jízdní obrys kola DPO – 4N70 371.96 KB 09.06.2020 09:21:03
Příloha č. 5 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 56.51 KB 09.06.2020 09:21:03
Příloha č. 6 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 86.08 KB 09.06.2020 09:21:03


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 438.54 KB 12.06.2020 12:44:03
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 561.37 KB 22.06.2020 16:00:24
Příloha č. 3 ZD Technická specifikace zboží_úprava ze dne 22.06.2020 27.89 KB 22.06.2020 16:00:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data