ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000018
Evidenční číslo VZ
MUHO 6714/2020 OP
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.06.2020 13:55:42
Lhůta pro podání nabídek
13.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – stavební úpravy, bezbariérové řešení stavby“ jsou dílčí plnění: Stavební úpravy, Zdravotechnika, Ústřední vytápění, Elektroinstalace.

Popis předmětu VZ:
V objektu ZŠ budou provedeny stavební úpravy 2 sociálních zázemí pro bezbariérové užívání, včetně úpravy rozvodů TZB. U stávajícího schodiště v 1NP budou namontovány bezbariérové plošiny a přistavěn výtah. Stavební úpravami sociálního zařízení dojde k vytvoření dvou bezbariérových kabin v 1NP a 2NP. Dvě bezbariérové plošiny z ocelové nosné konstrukce budou překonávat schodišťové rameno s výškovým rozdílem cca 1500mm v 1NP. Ke stávajícímu objektu ZŠ bude přistavěn výtah rozměrů 2,25x2,35m na výškové kótě +11,840. Výtah bude založen na základové desce, obezděn keramickými tvárnicemi a zakončen pultovou střešní konstrukcí s PVC fólií. S výtahem budou spojeny stavební úpravy ZŠ.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 542 065.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7700/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
16.07.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 213.14 KB 11.06.2020 13:55:42
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 459.08 KB 11.06.2020 13:55:42
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 59.52 MB 11.06.2020 13:55:42
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 171.94 KB 11.06.2020 13:55:42
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 306.50 KB 11.06.2020 13:55:42
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 114.30 KB 11.06.2020 13:55:42
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 231.82 KB 11.06.2020 13:55:42
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Hlavní stavbyvedoucí 165.50 KB 11.06.2020 13:55:42
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.18 KB 11.06.2020 13:55:42
Příloha č. 8_Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 11.06.2020 13:55:42
Příloha č. 9_INFORMAČNÍ TABULE STAVBY - BANER vzor 1.51 MB 11.06.2020 13:55:42


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 184.60 KB 17.07.2020 07:12:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data