ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ODBORNÉ A BEZBARIÉROVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH UČEBNÁCH ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000018
Evidenční číslo VZ
MUHO 6714/2020 OP
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.06.2020 13:55:42
Lhůta pro podání nabídek
13.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín – stavební úpravy, bezbariérové řešení stavby“ jsou dílčí plnění: Stavební úpravy, Zdravotechnika, Ústřední vytápění, Elektroinstalace.

Popis předmětu VZ:
V objektu ZŠ budou provedeny stavební úpravy 2 sociálních zázemí pro bezbariérové užívání, včetně úpravy rozvodů TZB. U stávajícího schodiště v 1NP budou namontovány bezbariérové plošiny a přistavěn výtah. Stavební úpravami sociálního zařízení dojde k vytvoření dvou bezbariérových kabin v 1NP a 2NP. Dvě bezbariérové plošiny z ocelové nosné konstrukce budou překonávat schodišťové rameno s výškovým rozdílem cca 1500mm v 1NP. Ke stávajícímu objektu ZŠ bude přistavěn výtah rozměrů 2,25x2,35m na výškové kótě +11,840. Výtah bude založen na základové desce, obezděn keramickými tvárnicemi a zakončen pultovou střešní konstrukcí s PVC fólií. S výtahem budou spojeny stavební úpravy ZŠ.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 542 065.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7700/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 213.14 KB 11.06.2020 13:55:42
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ZŠ VANČUROVA HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY, BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY 459.08 KB 11.06.2020 13:55:42
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 59.52 MB 11.06.2020 13:55:42
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 171.94 KB 11.06.2020 13:55:42
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 306.50 KB 11.06.2020 13:55:42
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 114.30 KB 11.06.2020 13:55:42
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 231.82 KB 11.06.2020 13:55:42
Žádná starší verze
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Hlavní stavbyvedoucí 165.50 KB 11.06.2020 13:55:42
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.18 KB 11.06.2020 13:55:42
Žádná starší verze
Příloha č. 8_Požadavky na elektronickou komunikaci 161.10 KB 11.06.2020 13:55:42
Žádná starší verze
Příloha č. 9_INFORMAČNÍ TABULE STAVBY - BANER vzor 1.51 MB 11.06.2020 13:55:42
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data