Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
02.2020
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.06.2020 15:37:24
Lhůta pro podání nabídek
15.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, realizace průzkumů, zpracování projektové dokumentace (pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provádění stavby), provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7830/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 839.31 KB 22.06.2020 15:37:24
Žádná starší verze
Příloha č. 01 ZD - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení včetně nabídkové ceny 221.50 KB 22.06.2020 15:37:24
Žádná starší verze
Příloha č. 02 ZD - Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti 218.00 KB 22.06.2020 15:37:24
Žádná starší verze
Příloha č. 03 ZD - Seznam významných služeb 216.00 KB 22.06.2020 15:37:24
Žádná starší verze
Příloha č. 04 ZD - Smlouva na zhotovení architektonické studie, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru 409.50 KB 22.06.2020 15:37:24
Žádná starší verze
Příloha č. 05 ZD - Technická dokumentace 50.28 MB 22.06.2020 15:37:24
Žádná starší verze
Příloha č. 06 ZD - Prohlášení o uzavření licenční smlouvy 217.00 KB 22.06.2020 15:37:24
Žádná starší verze
Příloha č. 07 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci 384.71 KB 22.06.2020 15:37:24
Žádná starší verze
Příloha č. 08 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 450.51 KB 22.06.2020 15:37:24
Žádná starší verze


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 ze dne 09.07.2020 642.07 KB 09.07.2020 22:21:11
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data