Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
02.2020
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.06.2020 15:37:24
Lhůta pro podání nabídek
15.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, realizace průzkumů, zpracování projektové dokumentace (pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provádění stavby), provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7830/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00295892

Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data