Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Přístavba saunové zóny k Wellness centru Bruntál včetně výukového bazénu
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000002
Evidenční číslo VZ
02.2020/Z2020-042902
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.06.2020 15:37:24
Lhůta pro podání nabídek
15.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování architektonické studie, realizace průzkumů, zpracování projektové dokumentace (pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a pro provádění stavby), provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby a výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/7830/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
29.01.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 839.31 KB 22.06.2020 15:37:24
Příloha č. 01 ZD - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení včetně nabídkové ceny 221.50 KB 22.06.2020 15:37:24
Příloha č. 02 ZD - Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti 218.00 KB 22.06.2020 15:37:24
Příloha č. 03 ZD - Seznam významných služeb 216.00 KB 22.06.2020 15:37:24
Příloha č. 04 ZD - Smlouva na zhotovení architektonické studie, zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru 409.50 KB 22.06.2020 15:37:24
Příloha č. 05 ZD - Technická dokumentace 50.28 MB 22.06.2020 15:37:24
Příloha č. 06 ZD - Prohlášení o uzavření licenční smlouvy 217.00 KB 22.06.2020 15:37:24
Příloha č. 07 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci 384.71 KB 22.06.2020 15:37:24
Příloha č. 08 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky 450.51 KB 22.06.2020 15:37:24


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 303.83 KB 11.12.2020 09:48:13


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 139.09 KB 02.12.2020 11:24:30
MV - registr smluv - smlouva 47.83 KB 17.08.2021 12:07:11


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena přesahující 1 rok 403.18 KB 08.01.2021 13:32:06
Skutečně uhrazená cena po ukončení plnění 405.56 KB 13.09.2021 13:07:27


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 ze dne 09.07.2020 642.07 KB 09.07.2020 22:21:11


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. 47450347 Zařazen Česká republika Ne 2 335 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. 47450347 2020 2 335 000,00 bez DPH
2 825 350,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. 47450347 2021 2 335 000,00 bez DPH
2 825 350,00 s DPH
350 000,00 bez DPH
423 500,00 s DPH