Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Ostraha areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000010
Evidenční číslo VZ
NsPCL397/20-právní
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.07.2020 15:45:16
Lhůta pro podání nabídek
24.07.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Rozsah služeb:
• Vnější a vnitřní střežení areálu včetně jeho jednotlivých objektů proti neoprávněnému vniknutí třetích osob, k zabránění havárií elektřiny, plynu a vody a vzniku požárů či jiných událostí ohrožujících majetek zadavatele,
• pravidelná preventivní pochůzková činnost v areálu a budovách a střežení stávajícím kamerovým systémem,
• dohled nad dodržováním návštěvních hodin,
• dohled nad dodržováním čistoty a pořádku,
• bránění vzniku škod, předcházení vandalismu,
• zamezení obtěžování zaměstnanců, návštěvníků objektů závadovými osobami (závadové osoby jsou míněny osoby zjevně pod vlivem omamných nebo psychotropních látek, či s těmito látkami jakkoliv manipulující, zloději, osoby chovající se násilně nebo osoby, které poškozují majetek zákazníka, zaměstnanců nebo návštěvníků),
• klíčová služba – správa a evidence, výdej a příjem,
• okamžitá reakce na mimořádné události včetně potřebného zásahu provedeného v mezích technických a fyzických možností zasahujícího vlastní zásahovou skupinou a okamžité nahlášení události dle jejího charakteru Policii ČR, HZS ČR či záchranné službě, případně MP Č.L.
• napojení ostrahy areálu na pult centrální ochrany (PCO),
• zajištění výjezdů zásahové skupiny v případě poplachového signálu, či na vyžádání objednavatele, či jinými okolnostmi souvisejícími s výkonem služby – garance dojezdového času 5 min. ze základny,
• kompatibilita se zavedeným systémem JABLOTRON 100 včetně tísňových tlačítek, ovládání pomocí mobilní aplikace (např. zamčení zón, narušení apod.),
• Zajištění nepřerušenosti provozu PCO – napojení na dieselagregát.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 950 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8036/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.09.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 796.87 KB 09.07.2020 15:45:16
Příloha č.1 ZP - Krycí list nabídky 14.62 KB 09.07.2020 15:45:16
Příloha č.2 ZP - Návrh smlouvy o poskytování ochranných a bezpečnostních služeb 28.51 KB 09.07.2020 15:45:16
Příloha č.3 ZP - Vzor seznamu poddodavatelů 21.16 KB 09.07.2020 15:45:16
Příloha č.4 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 21.90 KB 09.07.2020 15:45:16
Příloha č.5 ZP - Rozpis hodin ostrahy 12.36 KB 09.07.2020 15:45:16


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 282.02 KB 07.09.2020 16:27:29


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 250.54 KB 26.10.2020 10:41:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
HENIG-security servis,s.r.o. 14866684 Zařazen 2 342 124,00 bez DPH - s DPH
INDUS PRAHA, spol. s r.o. 24210668 Zařazen 2 815 812,00 bez DPH - s DPH
RA+spol., s.r.o. 25917111 Zařazen 5 236 884,00 bez DPH - s DPH
FORCORP GROUP spol. s r. o. 27841031 Zařazen 2 763 180,00 bez DPH - s DPH
BFB-Falco s.r.o. 25038648 Zařazen 2 605 284,00 bez DPH - s DPH
K2S Facility, spol. s r.o. 04561325 Zařazen 2 500 020,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HENIG-security servis,s.r.o. 14866684 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH