NÁKUP KOLOVÝCH NAKLADAČŮ – MANIPULÁTORŮ
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
NÁKUP KOLOVÝCH NAKLADAČŮ – MANIPULÁTORŮ
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000008
Evidenční číslo VZ
Z2020-028059
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.08.2020 12:56:36
Lhůta pro podání nabídek
14.09.2020 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka celkem 7 ks nakladačů.

Bližší specifikace technických požadavků Zadavatele na Stroje je uvedena v příloze č. 1 Zadávací dokumentace „Technická specifikace a požadavky“ (sloupec C).

Součástí plnění Veřejné zakázky je rovněž poskytnutí záručních servisních služeb a zaškolení obsluhy při uvedení Strojů do provozu (zaškolení 2 osob pro každý Stroj).
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
21 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Korunní 1302/88, Vinohrady,
101 00 Praha 10
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8377/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Petr Halbrštát, advokát
E-mail: halbrstat@hvhlegal.cz
tel: +420 222510010
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
02.10.2020

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 7 - Seznam významných dodávek 131.95 KB 10.08.2020 12:56:36
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 128.21 KB 10.08.2020 12:56:36
Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelského plnění 123.33 KB 10.08.2020 12:56:36
Příloha č. 4 - Soupis dodávek a služeb k ocenění 29.40 KB 10.08.2020 12:56:36
Příloha č. 3 - Krycí list nabídky 133.02 KB 10.08.2020 12:56:36
Příloha č. 2 - Závazný návrh kupní smlouvy 55.72 KB 10.08.2020 12:56:36
Příloha č. 1 - Technická specifikace a požadavky 26.42 KB 10.08.2020 12:56:36
Zadávací dokumentace 363.00 KB 10.08.2020 12:56:36


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 634.76 KB 02.11.2020 11:57:09


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení 309.67 KB 03.10.2020 20:53:46


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
NET spol. s r.o. 18828141 Zařazen - bez DPH - s DPH
TERRAMET, spol. s r.o. 41692519 Zařazen - bez DPH - s DPH
Bobcat CZ, a.s. 26212340 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data