Regenerace bytového fondu na ulici Heřmanická (PD+AD+IČ)
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace bytového fondu na ulici Heřmanická (PD+AD+IČ)
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000026
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.08.2020 13:01:14
Lhůta pro podání nabídek
24.08.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provádění stavby (DPS), včetně zajištění výkonu inženýrských činností, vypracování plánu BOZP a zajištění následného autorského dozoru na základě samostatné příkazní smlouvy po celou dobu realizace díla nazvaného „Regenerace bytového fondu na ulici Heřmanická (PD+AD+IČ)“ pro celkovou rekonstrukci bytových domů. Celkem se jedná o 3 domy, vždy s jedním vchodem a celkově o 24 bytů 1+1 na ulici Heřmanická č.p. 1442/26, č.p. 1443/28, č.p. 1444/30.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
690 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava-Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu: tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424, mobil: 725 856 86
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.09.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 68.50 KB 12.08.2020 13:01:14
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo 432.61 KB 12.08.2020 13:01:14
Příloha č. 3 - Plná moc 207.96 KB 12.08.2020 13:01:14
Příloha č. 4 - Příkazní smlouva 319.42 KB 12.08.2020 13:01:14
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 209.03 KB 12.08.2020 13:01:14
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 12.08.2020 13:01:14
Výzva k podání nabídky 449.64 KB 12.08.2020 13:01:14


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 984.94 KB 16.09.2020 09:39:30
Příkazní smlouva 418.27 KB 16.09.2020 09:40:06
Dohoda o změně závazku č. 1 170.39 KB 14.12.2020 08:53:08


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
MPA ProjektStav s.r.o. 28634403 Zařazen - bez DPH - s DPH
LAPLAN s.r.o. 29201691 Zařazen - bez DPH - s DPH
Made 4 BIM s.r.o. 06923321 Zařazen 385 000,00 bez DPH 465 850,00 s DPH
MR Design CZ, s.r.o. 25388606 Zařazen - bez DPH - s DPH
MARK VALA s.r.o. 07214481 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Made 4 BIM s.r.o. 06923321 09/20-04/21 385 000,00 bez DPH
465 850,00 s DPH
500 400,00 bez DPH
605 484,00 s DPH