Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulic Koněvova a Zapletalova (PD+AD+IČ)
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulic Koněvova a Zapletalova (PD+AD+IČ)
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000027
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.08.2020 13:03:28
Lhůta pro podání nabídek
24.08.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně zajištění výkonu inženýrských činností, vypracování plánu BOZP a zajištění následného autorského dozoru na základě samostatné příkazní smlouvy po celou dobu realizace díla nazvaného "Regenerace bytového fondu Mírová osada - ulic Koněvova a Zapletalova" pro celou rekonstrukci bytových domů. Jedná se o poměrně fyzicky opotřebovaný bytový fond, kdy vypracování projektové dokumentace bude sloužit jako podklad pro vlastní realizaci oprav.

Celkem se jedná o 9 bloků s 21 vchody:
ul. Koněvova - 239/2, 240/4, 241/6, 242/8, 243/10, 244/12, 245/14, 246/16, 247/18, 248/20, 249/22, 250/24, 251/26
ul. Zapletalova - 1022/2, 1023/4, 1024/6, 1097/8, 259/10, 258/12, 257/14, 256/16
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava-Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu: tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424, mobil: 725 856 86
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 66.50 KB 12.08.2020 13:03:28
Příloha č. 2 - Smlouva o dílo 416.54 KB 12.08.2020 13:03:28
Příloha č. 3 - Plná moc 209.09 KB 12.08.2020 13:03:28
Příloha č. 4 - Příkazní smlouva 319.45 KB 12.08.2020 13:03:28
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 211.69 KB 12.08.2020 13:03:28
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 50.00 KB 12.08.2020 13:03:28
Výzva k podání nabídky 410.12 KB 12.08.2020 13:03:28


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 894.99 KB 16.09.2020 08:50:56
Příkazní smlouva 420.50 KB 16.09.2020 08:51:30
Dohoda o změně závazku č. 1 162.22 KB 14.12.2020 09:10:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
MPA ProjektStav s.r.o. 28634403 Zařazen - bez DPH - s DPH
LAPLAN s.r.o. 29201691 Zařazen - bez DPH - s DPH
Made 4 BIM s.r.o. 06923321 Zařazen - bez DPH - s DPH
MR Design CZ, s.r.o. 25388606 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Made 4 BIM s.r.o. 06923321