Zajištění stravovacích služeb uživatelům odlehčovací pobytové služby
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Zajištění stravovacích služeb uživatelům odlehčovací pobytové služby
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000028
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.08.2020 14:36:00
Lhůta pro podání nabídek
01.09.2020 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem smlouvy je zajištění stravovacích služeb, tj. příprava snídaní, obědů a večeří klientům v odlehčovací pobytové službě DPS Hladnovská 757/119a, Ostrava-Muglinov. Jedná se o zajištění max. 14 ks obědů/den, 14 ks snídaní/den a 14 ks večeří/den.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 095 653.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
71016, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
podatelna úřadu
nám. J. Gagarina 4
710 16 Ostrava - Slezská Ostrava
Kontakt na podatelnu:
tel. 599 410 447, 599 410 410
Upozornění – vchody do budovy jsou každý den uzavřeny v době od 11:30 do 12:30 hodin, v pondělí a ve středu je podatelna otevřena do 18:00 hodin, v úterý a čtvrtek do 14:00 hodin, v pátek do 12:00 hodin.
Nabídky je možno podávat osobně či poštou. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem. Za čas podání nabídky se považuje čas uvedený na dokladu o předání nabídky.
Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.
Kontaktní údaje
Bc. Martina Prchalová
Telefon: 599 410 424, mobil: 725 856 86
E-mail: mprchalova@slezska.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.09.2020
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 59.00 KB 19.08.2020 14:36:00
Příloha č. 2 - Smlouva o zajištění stravy 290.71 KB 19.08.2020 14:36:00
Příloha č. 3 - Příloha č. 1 smlouvy - Metodický pokyn č. 23 269.05 KB 19.08.2020 14:36:00
Příloha č. 4 - Příloha č. 2 smlouvy - Minimální hmotnost komponentů 223.49 KB 19.08.2020 14:36:00
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 208.19 KB 19.08.2020 14:36:00
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek 50.50 KB 19.08.2020 14:36:00
Výzva k podání nabídky 424.40 KB 19.08.2020 14:36:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o zajištění stravy 590.33 KB 22.09.2020 07:20:51
Výpověď smlouvy 98.21 KB 17.01.2022 08:27:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
UNIBEST CZ s.r.o. 64610837 Zařazen - bez DPH 481 867,96 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
UNIBEST CZ s.r.o. 64610837 2020 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
176 712,00 s DPH
UNIBEST CZ s.r.o. 64610837 2021 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
305 155,96 s DPH