SPORTOVNÍ AREÁL ČERVENÉ DOMKY HODONÍN – VYPRACOVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
SPORTOVNÍ AREÁL ČERVENÉ DOMKY HODONÍN – VYPRACOVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000026
Evidenční číslo VZ
180/ID280/2020
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.08.2020 14:46:19
Lhůta pro podání nabídek
21.09.2020 15:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky SPORTOVNÍ AREÁL ČERVENÉ DOMKY HODONÍN – VYPRACOVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE je vypracování koncepční studie rozvoje sportovního areálu Červené domky a navazujících ploch ve městě Hodoníně ve vymezeném řešeném území a s ohledem na prostorové a funkční vazby v navazujícím okolí.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_SPORTOVNÍ AREÁL ČERVENÉ DOMKY HODONÍN 703.87 KB 26.08.2020 14:46:19
Příloha č. 1_SMLOUVA O DÍLO 46.33 KB 26.08.2020 14:46:19
Příloha č. 2_ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 954.13 KB 26.08.2020 14:46:19
Příloha č. 3_ORIENTAČNÍ POŽADAVKY DOTČENÝCH SUBJEKTŮ 41.81 KB 26.08.2020 14:46:19
Příloha č. 4_VZOR PORTFOLIA 2.21 MB 26.08.2020 14:46:19
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 20.61 KB 26.08.2020 14:46:19
Příloha č. 6_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění odborné způsobilosti 18.91 KB 26.08.2020 14:46:19


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_SPORTOVNÍ AREÁL ČERVENÉ DOMKY HODONÍN 178.70 KB 15.09.2020 15:13:55
Příloha č. 1 DI č. 1_Portfolio_WORD 19.23 KB 15.09.2020 15:14:12
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_SPORTOVNÍ AREÁL ČERVENÉ DOMKY HODONÍN 189.16 KB 18.09.2020 07:55:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data