Energetické audity areálů a objektů DPO
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Energetické audity areálů a objektů DPO
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000088
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.09.2020 09:05:50
Lhůta pro podání nabídek
29.09.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování energetických auditů areálů a objektů DPO dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, v rozsahu dle návrhu smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/8763/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 736.10 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.57 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 2 ZD Návrh smlouvy 67.96 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 3 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 56.60 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 4 ZD Seznam měníren 15.75 KB 09.09.2020 09:05:50
Přiloha č. 5 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.61 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 6 ZD Dokumentace areál autobusy Hranečník 99.28 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 7 ZD Dokumentace areál trolejbusy Ostrava 118.04 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 8 ZD Dokumentace areály autobusy a tramvaje Poruba 121.15 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 9 ZD Dokumentace areál tramvaje Moravská Ostrava 137.88 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 10 ZD Dokumentace areál dílny Martinov 117.83 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 11 ZD Dokumentace areál Vítkovická 810.01 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 12 ZD Přehled souhrnné spotřeby energií a druhy zařízení-17_19 29.00 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 13 ZD Spotřeba energie budov a energetického hospodářství 17-19 40.87 KB 09.09.2020 09:05:50
Přiloha č. 14 ZD Seznam významných zakázek 38.40 KB 09.09.2020 09:05:50
Příloha č. 15 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 111.33 KB 09.09.2020 09:05:50


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 479.29 KB 21.09.2020 11:50:05
Příloha č. 14 ZD Čestné prohl.dod. k prok.techn.kval. 21.55 KB 21.09.2020 11:50:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data