Modernizace systému detekce úniku plynu
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Modernizace systému detekce úniku plynu
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000095
Evidenční číslo VZ
NR-101-20-PŘ-To
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.10.2020 07:22:00
Lhůta pro podání nabídek
18.12.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení díla pod názvem „Modernizace systému detekce úniku plynu“, v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s.
Členění díla podle jednotlivých areálů Dopravního podniku Ostrava a.s.:
A. Areál autobusy Hranečník
B. Areál autobusy Poruba
C. Areál dílny Martinov
Dílo je dále členěno do jednotlivých dílčích částí, pro všechny areály:
První dílčí část díla - Vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS)
Druhá dílčí část díla - Realizace/instalace systému detekce úniku plynu
Součásti předmětu plnění je také provádění servisních služeb a dalších odborných dodávek a služeb s cílem zajištění řádného provozu zařízení „Systém detekce úniku plynu“.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9013/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Lenka Tomala
lenka.tomala@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
01.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD_Čestné prohlášení 22.11 KB 13.10.2020 07:22:00
Příloha č. 2 ZD_Návrh Kupní smlouvy 569.12 KB 13.10.2020 07:22:00
Příloha č. 3 ZD_Dohoda o zachování mlčenlivosti 42.23 KB 13.10.2020 07:22:00
Příloha č. 4 ZD_Seznam významných dodávek 85.98 KB 13.10.2020 07:22:00
Příloha č. 5 ZD_Servisní smlouva 194.11 KB 13.10.2020 07:22:00
Příloha č. 6 ZD_Rekapitulace ceny 12.09 KB 13.10.2020 07:22:00
Příloha č. 7 ZD_Seznam poddodavatelů 88.50 KB 13.10.2020 07:22:00
Příloha č. 8 ZD_Požadavky na el. komunikaci 111.50 KB 13.10.2020 07:22:00
Zadávací dokumentace 785.85 KB 13.10.2020 07:22:00


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 410.11 KB 05.11.2020 14:23:31
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 448.85 KB 19.11.2020 12:19:40
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 428.50 KB 08.12.2020 12:00:16
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 418.57 KB 10.12.2020 09:28:36


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená SoD - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15879383 49.48 KB 22.03.2021 09:49:50
Uzavřená Servisní smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15872939 48.33 KB 22.03.2021 09:50:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ZAM - SERVIS s.r.o. 60775866 Zařazen - bez DPH - s DPH
COUP OSTRAVA s.r.o. 60774100 Zařazen - bez DPH - s DPH
FIRE GROUP s.r.o. 26880822 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
COUP OSTRAVA s.r.o. 60774100