Rámcová dohoda – Provádění inovací a rozšíření systému AISYS
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rámcová dohoda – Provádění inovací a rozšíření systému AISYS
Identifikátor veřejné zakázky
P20V00000103
Evidenční číslo VZ
Z2020-040463
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.11.2020 12:15:46
Lhůta pro podání nabídek
14.12.2020 10:00:00
Stručný popis předmětu
Průběžné provádění inovace a rozšíření systému AISYS a všech jeho jednotlivých technologických částí a příslušného software na základě požadavku Zadavatele. Legislativní update, upgrade bude dodavatel provádět automaticky a bezplatně, bez požadavku Zadavatele.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/9723/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.03.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 2.13 MB 16.11.2020 12:15:46
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 71.46 KB 16.11.2020 12:15:46
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášení k základní způsobilosti 92.97 KB 16.11.2020 12:15:46
Příloha č. 3 ZD_Seznam významných služeb 93.15 KB 16.11.2020 12:15:46
Příloha č. 4 ZD_DPO_VZ_systém AISYS_Rámcová smlouva_Inovace_final 57.69 KB 16.11.2020 12:15:46
Příloha č. 5 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 56.38 KB 16.11.2020 12:15:46
Příloha č. 6 ZD_Místa plnění 59.56 KB 16.11.2020 12:15:46
Příloha č. 7 ZD_Vymezení obchodního tajemství posk. 58.23 KB 16.11.2020 12:15:46
Příloha č. 8 ZD_Seznam vozidel 94.77 KB 16.11.2020 12:15:46
Příloha č. 9 ZD_Seznam poddodavatelu 69.27 KB 16.11.2020 12:15:46
Příloha č. 10 ZD_DPO_VZ_systém AISYS_Dílčí smlouva_Inovace_final 45.81 KB 16.11.2020 12:15:46
Příloha č. 11 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci_fn 112.63 KB 16.11.2020 12:15:46


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 388.16 KB 26.03.2021 15:12:55


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16102351 48.24 KB 01.04.2021 13:56:33


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
AISE, s.r.o. 63472651 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
AISE, s.r.o. 63472651