Rámcová smlouva „Koordinátor BOZP na staveništi staveb DPO“
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rámcová smlouva „Koordinátor BOZP na staveništi staveb DPO“
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000003
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.01.2021 09:11:53
Lhůta pro podání nabídek
12.02.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové smlouvy na poskytování odborných služeb ve stavebnictví „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi staveb Dopravního podniku Ostrava a.s.“, dále jen „Koordinátor BOZP na staveništi staveb DPO“ na dobu určitou, a to do 31.12.2025.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10626/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 743.24 KB 27.01.2021 09:11:53
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.69 KB 27.01.2021 09:11:53
Příloha č. 2 ZD - Návrh rámcové smlouvy 134.87 KB 27.01.2021 09:11:53
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.53 KB 27.01.2021 09:11:53
Příloha č. 4 ZD - Seznam významných služeb 39.05 KB 27.01.2021 09:11:53
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.48 KB 27.01.2021 09:11:53


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 364.72 KB 05.02.2021 13:01:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data