Oprava části komunikace v místě točny ul. Vinohrady ve Znojmě
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava části komunikace v místě točny ul. Vinohrady ve Znojmě
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000002
Evidenční číslo VZ
VZ2021-005-MOL-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.02.2021 13:08:10
Lhůta pro podání nabídek
01.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je sanace lokální poruchy komunikace a osazení nové litinové silniční vpusti a její napojení na stávající kanalizační šachtu.
Autorem zpracované projektové dokumentace je Ing. Čeleda, AC - projekt, Dobšická 12, Znojmo.
Další specifikace předmětu zakázky:
1. Součástí plnění budou i náklady a poplatky za skládkovné nepoužitelného materiálu, za uložení suti na skládku, za veškerou manipulaci s materiály, odpady či zařízeními v souvislosti s touto stavbou, apod., vč. všech nákladů na další činnosti nutné pro realizaci předmětu veřejné zakázky a její uvedení do provozu.
2. Záruka za jakost díla bude min. 60 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
365 294.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/10946/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.75 KB 19.02.2021 13:08:10
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 19.02.2021 13:08:10
Př.4_ZD 11.19 MB 19.02.2021 13:08:10
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 19.02.2021 13:08:10
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 19.02.2021 13:08:10
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 19.02.2021 13:08:10
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 442.39 KB 19.02.2021 13:08:10
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT SOD 59.01 KB 19.02.2021 13:08:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data