Mlžící stěna na DEPU I společnosti Vršanská uhelná a.s.
Vršanská uhelná a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Mlžící stěna na DEPU I společnosti Vršanská uhelná a.s.
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
---
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.02.2021 13:20:58
Lhůta pro podání nabídek
17.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Stavba mlžící stěny tvořené deseti ocelovými sloupy s rotačními mlžícími jednotkami, které se budou na vrcholu sloupů otáčet o 60° vpravo a vlevo od základního nastaveného směru a tím bude vytvářena clona vodní mlhy ke snížení prašnosti v okolí meziskládky uhlí DEPA I.
Druh zadávacího řízení
Zakázka zadaná na základě výjimky
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Sektorová podlimitní zakázka
Adresa kontaktního místa
Vršanská uhelná a.s.
Most, V.Řezáče 315, PSČ 434 67
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Advokátní kancelář JUDr. Petr Voříšek, Ph.D., LL.M.
Přístavní 321/14, 170 00 Praha 7,
Kontaktní údaje
Ing. Jaroslav Ježek, e-mail: j.jezek@7group.cz
Mgr. František Šustr, e-mail: sustr@akpetrvorisek.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Vršanská uhelná a.s.
IČO
28678010
DIČ
CZ699003245
Poštovní adresa
Václava Řezáče 315/
434 01, Most
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-040065
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28678010

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Podmínky VŘ 474.17 KB 22.02.2021 13:20:58
Podmínky VŘ - příloha 1 - návrh smlouvy 86.05 KB 22.02.2021 13:20:58
Podmínky VŘ - příloha 2 - projekt 14.61 MB 22.02.2021 13:20:58
Podmínky VŘ - příloha 3 - soupis prací a výkaz výměr 246.83 KB 22.02.2021 13:20:58
Podmínky VŘ - příloha 4 - vzor krycího listu 234.04 KB 22.02.2021 13:20:58
Podmínky VŘ - příloha 5 - vzor přehledu poddodávek 233.90 KB 22.02.2021 13:20:58
Podmínky VŘ - příloha 6 - vzor čestného prohlášení 244.83 KB 22.02.2021 13:20:58
Podmínky VŘ - příloha 7 - vzor seznamu referencí 248.29 KB 22.02.2021 13:20:58
Podmínky VŘ - příloha 8 - vyjádření Coal Services a.s. 463.18 KB 22.02.2021 13:20:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data