OPRAVA DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK DLE ROZPISU VELKÁ MIKULÁŠSKÁ 18 ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVA DVOU BYTOVÝCH JEDNOTEK DLE ROZPISU VELKÁ MIKULÁŠSKÁ 18 ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000004
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/3/2021
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.03.2021 13:27:47
Lhůta pro podání nabídek
17.03.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Oprava dvou bytových jednotek dle položkového rozpočtu, jedná se o byty č. 3 a č. 4
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
668 772.64 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11183/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
13.04.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list Krycí list nabídky 20.10 KB 09.03.2021 13:27:47
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.43 KB 09.03.2021 13:27:47
výpis z OR + reference výpis z OR + reference obdobných zakázen 12.45 KB 09.03.2021 13:27:47
postup prací závazný harmonogram prací 11.49 KB 09.03.2021 13:27:47
smlouva o dílo smlouva o dílo 32.08 KB 09.03.2021 13:27:47
Položkový rozpočet položkový rozpočet k bytu č. 3 71.50 KB 09.03.2021 13:27:47
Položkový rozpočet položkový rozpočet k bytu č. 4 69.01 KB 09.03.2021 13:27:47
výzva výzva k podání nabídky 298.34 KB 09.03.2021 13:27:47


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Doplňující informace Doplňující informace k zakázce 14.64 KB 12.03.2021 10:06:31


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 7.92 MB 13.04.2021 13:02:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data