Nákup 1 ks nového vozidla - plošinový elektrický vozík
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup 1 ks nového vozidla - plošinový elektrický vozík
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000022
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.03.2021 12:29:47
Lhůta pro podání nabídek
08.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka 1 kusu nového vozidla – plošinového elektrického vozíku dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace;
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11400/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 966.73 KB 23.03.2021 12:29:47
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.33 KB 23.03.2021 12:29:47
Příloha č. 2 ZD_Návrh kupní smlouvy 47.58 KB 23.03.2021 12:29:47
Příloha č. 3 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 102.70 KB 23.03.2021 12:29:47
Příloha č. 4 ZD_Vymezeni obchodniho tajemstvi prodavajiciho 98.48 KB 23.03.2021 12:29:47
Příloha č. 5 ZD_Zakladni pozadavky k zajisteni BOZP 50.27 KB 23.03.2021 12:29:47
Příloha č. 6 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 27.59 KB 23.03.2021 12:29:47
Příloha č. 7 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 89.86 KB 23.03.2021 12:29:47


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 363.68 KB 29.03.2021 12:45:22


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data