Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000006
Evidenční číslo VZ
S-SLE/15201/21
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.04.2021 07:56:40
Lhůta pro podání nabídek
26.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Účelem regenerace sídliště je zajištění důstojného vzhledu a kvality života na sídlišti. Cílem je i vytvořit nové prostory pro trávení volného času obyvatel sídliště všech věkových kategorií a motivovat je k jeho kvalitnějšímu využívání. To předpokládá zbavit území jeho mono funkčnosti, zlepšit podmínky pro bezpečnost obyvatel na sídlišti. Dále pak upravit plochy zeleně a doplnit pobytové plochy spolu s chybějícími komunikačními trasami. Důležitým cílem stavby je kvalitněji propojit jednotlivé bloky domů, aby nedocházelo k vyšlapávání cestiček v trávě. Dojde ke zlepšení vzhledu a funkčnosti veřejné zeleně. Z hlediska využívání a technického stavu byly posouzeny rovněž plochy sportovišť s návrhem na jejich odstranění či rekonstrukci. V místech vyšlapaných pěšin byly navrženy nové pěší komunikace. Nově je navrženo dětské hřiště a hřiště pro badminton. Stávající vyhrazená místa pro odpadové kontejnery budou ohrazena. Stávající zeleň bude doplněna o nové dřeviny. Doplněné veřejné osvětlení bude vzhledově ve stejném provedení jako je VO stávající, budou osazena stejná nebo vzhledově podobná svítidla s výbojkovými světelnými zdroji.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 933 930.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11631/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 58.50 KB 08.04.2021 07:56:40
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 250.00 KB 08.04.2021 07:56:40
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 74.34 MB 08.04.2021 07:56:40
Příloha č. 4 - Výkaz výměr 241.83 KB 08.04.2021 07:56:40
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 397.93 KB 08.04.2021 07:56:40
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení uchazeče 125.62 KB 08.04.2021 07:56:40
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 428.64 KB 08.04.2021 07:56:40
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 377.65 KB 14.04.2021 13:30:00
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 373.33 KB 19.04.2021 09:19:11
Příloha č. 2 - C2_1-Koordinační situační výkres.pdf 2.03 MB 19.04.2021 09:20:08


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 295.23 KB 06.05.2021 13:29:19


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 153.06 KB 27.05.2021 06:27:43


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo č. INV/0074/21 2.29 MB 26.05.2021 13:17:38
Dohoda o vypořádání závazků 163.62 KB 30.05.2022 14:08:02
Dodatek č. 1 1.11 MB 30.05.2022 14:08:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
JANKOSTAV s.r.o. 25855581 Zařazen 11 222 782,08 bez DPH 13 579 566,32 s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen - bez DPH - s DPH
PORR a.s. 27833551 Zařazen - bez DPH - s DPH
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523 Zařazen - bez DPH - s DPH
MVEX stavby s.r.o. 03997286 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
JANKOSTAV s.r.o. 25855581 05/2021-11/2021 11 222 782,08 bez DPH
13 579 566,32 s DPH
11 855 357,79 bez DPH
14 344 982,93 s DPH