ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA VELKÁ KASÁRNA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA VELKÁ KASÁRNA
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000010
Evidenční číslo VZ
180/ID310/2021
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.04.2021 13:05:47
Lhůta pro podání nabídek
05.05.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení územně plánovacího podkladu ve smyslu ustanovení § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – Územní studie Hodonín - lokalita Velká kasárna podle zadání, které je přílohou č. 2 této ZD. Předmětem veřejné zakázky je také účast dodavatele na všech jednáních souvisejících s pořízením díla a pravidelná součinnost se zástupci zadavatele, zejména s pořizovatelem územní studie.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.06.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA VELKÁ KASÁRNA 701.08 KB 07.04.2021 13:05:47
Příloha č. 1_SMLOUVA O DÍLO 49.41 KB 07.04.2021 13:05:47
Příloha č. 2_Zadání ÚS Hodonín_Lokalita Velká kasárna 1.38 MB 07.04.2021 13:05:47
Příloha č. 3_Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 23.54 KB 07.04.2021 13:05:47
Příloha č. 4_Čestné prohlášení o splnění odborné způsobilosti 19.17 KB 07.04.2021 13:05:47
Příloha č. 5_VZOR PORTFOLIA 158.29 KB 07.04.2021 13:05:47


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA VELKÁ KASÁRNA 168.80 KB 16.04.2021 12:12:10
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA VELKÁ KASÁRNA 172.02 KB 19.04.2021 11:30:45


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA VELKÁ KASÁRNA 147.62 KB 20.05.2021 13:06:21
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – VELKÁ KASÁRNA_@ 77.33 KB 20.05.2021 13:07:08


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_gogolák + grasse s.r.o. (IČO 07698232)_Územní studie Hodonín - lokalita Velká Kasárna 7.45 MB 15.07.2021 11:21:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
gogolák + grasse s.r.o. 07698232 Zařazen Česká republika Ne 620 000,00 bez DPH
750 200,00 s DPH
Pelčák a partner architekti 28270355 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 262 700,00 s DPH
MS plan s.r.o. 16190513 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 117 500,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
gogolák + grasse s.r.o. 07698232 620 000,00 bez DPH
750 200,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
gogolák + grasse s.r.o. 07698232 2021-2023 - bez DPH
- s DPH
620 000,00 bez DPH
750 200,00 s DPH