VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN V BÝVALÉ SBOROVNĚ NÁM.REPUBLIKY 11_ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN V BÝVALÉ SBOROVNĚ NÁM.REPUBLIKY 11_ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000007
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/II/9/2021
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.04.2021 12:58:37
Lhůta pro podání nabídek
19.04.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH OKEN V BÝVALÉ SBOROVNĚ NÁM.REPUBLIKY 11_ZNOJMO
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
253 873.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11762/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list Krycí list nabídky 20.37 KB 13.04.2021 12:58:37
čestné prohlášení Čestné prohlášení 24.75 KB 13.04.2021 12:58:37
výpis z OR + reference výpis z OR + reference 12.43 KB 13.04.2021 12:58:37
harmonogram prací Závazný harmonogram postupu prací 11.49 KB 13.04.2021 12:58:37
závazné stanovisko Závazné stanovisko 52.50 KB 13.04.2021 12:58:37
Položkový rozpočet položkový rozpočet 613.51 KB 13.04.2021 12:58:37
smlouva o dílo smlouva o dílo 32.33 KB 16.04.2021 06:00:48
Verze 1 smlouva o dílo 32.33 KB 13.04.2021 12:58:37


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
podepsaná smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 5.81 MB 31.05.2021 14:06:14


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data