Rekonstrukce chodníků a vybudování podélných stání na ulici Hostýnská
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce chodníků a vybudování podélných stání na ulici Hostýnská
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000005
Evidenční číslo VZ
OVS 44/2021 Pe
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.04.2021 13:59:32
Lhůta pro podání nabídek
10.05.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka materiálu a provedení kompletních stavebních prací týkajících se obnovy ulice Hostýnská v Bystřici pod Hostýnem. Stavební práce zahrnují rekonstrukci chodníku na levé straně (SO 101) a opravu chodníku na pravé straně (SO 104) a jejich propojení se stávajícími pěšími trasami u domovní zástavby v zastavěné části města podél vozovky pozemní komunikace III/43730 ul. Hostýnská. Nové pochozí plochy chodníků budou provedeny s krytem ze zámkové betonové dlažby a budou plynule navazovat na stávající již zrekonstruované části chodníků.
Součástí stavebních prací je i oprava vjezdů (SO 102) a vybudování 10 nových samostatných parkovacích zálivů (SO 103) určených pro pojezd a parkování osobních vozidel podél vozovky pozemní komunikace III/43730 ul. Hostýnská.
Všechny pozemky dotčené stavbou jsou veřejně přístupné a stávající plochy slouží již dnes k pěšímu pohybu osob, případně pojezdu a parkování motorových vozidel.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11829/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.06.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.13 - Podmínky elektronické aukce 110.73 KB 22.04.2021 13:59:32
Příloha č.12 - Pravidla elektronických aukcí PROebiz 59.12 KB 22.04.2021 13:59:32
Příloha č.11 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 120.44 KB 22.04.2021 13:59:32
Příloha č.10 - Stavební povolení - chodník SO 101 5.40 MB 22.04.2021 13:59:32
Příloha č.9 - Stavební povolení - zálivy 3.74 MB 22.04.2021 13:59:32
Příloha č.8 - Výkazy výměr 164.02 KB 22.04.2021 13:59:32
Příloha č.7 - Projektová dokumentace - SO 104 446.45 KB 22.04.2021 13:59:32
Příloha č.6 - Projektová dokumentace - SO 102, SO 103 25.47 MB 22.04.2021 13:59:32
Příloha č.5 - Projektová dokumentace - SO 101 22.77 MB 22.04.2021 13:59:32
Příloha č.4 - Návrh smlouvy o dílo 724.50 KB 22.04.2021 13:59:32
Příloha č.3 - Technická kvalifikace - reference 146.50 KB 22.04.2021 13:59:32
Příloha č.2 - Čestné prohlášení 112.69 KB 22.04.2021 13:59:32
Příloha č.1 - Krycí list nabídky 170.00 KB 22.04.2021 13:59:32
Výzva k podání nabídky 505.82 KB 22.04.2021 13:59:32


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečné informace č. 1 303.69 KB 26.04.2021 16:10:10
Příloha dodatečných informací č. 1 2.39 MB 26.04.2021 16:10:54
Dodatečné informace č. 2 309.49 KB 04.05.2021 15:52:24
Příloha dodatečných informací č. 2 723.50 KB 04.05.2021 15:53:11


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 730.05 KB 24.03.2022 09:19:30
Položkový rozpočet SO 101 200.87 KB 24.03.2022 09:19:58
Položkový rozpočet SO 102 a SO 103 202.65 KB 24.03.2022 09:20:20
Položkový rozpočet SO 104 190.24 KB 24.03.2022 09:20:38
Pojistná smlouva 2.50 MB 24.03.2022 09:21:12


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny 36.06 KB 24.03.2022 09:21:27


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o vyloučení účastníka výběrového řízení 297.73 KB 03.06.2021 14:23:41
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 319.62 KB 03.06.2021 14:24:19


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
HLAVA-STAVBY s. r. o. 26950421 Zařazen Česká republika Ne 1 859 000,00 bez DPH
- s DPH
PORR a. s. 43005560 Zařazen Česká republika Ne 1 860 000,00 bez DPH
- s DPH
KÁMENBAU s. r. o. 28659261 Zařazen Česká republika Ne 1 982 000,00 bez DPH
- s DPH
DEMSTAV group, s. r. o. 27844935 Zařazen Česká republika Ne 2 175 597,80 bez DPH
- s DPH
SISKO spol. s r. o. 47155558 Zařazen Česká republika Ne 2 200 000,00 bez DPH
- s DPH
AF-PROSTAVBY s. r. o. 06048307 Zařazen Česká republika Ne 2 454 212,54 bez DPH
- s DPH
Správa a údržba silnic Kroměřížska s. r. o. 26908298 Zařazen Česká republika Ne 3 108 347,63 bez DPH
- s DPH
SIMOSTAV s. r. o. 28273320 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
HLAVA-STAVBY s. r. o. 26950421