PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000033
Evidenční číslo VZ
Z2021-014598
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.04.2021 11:58:29
Lhůta pro podání nabídek
28.05.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět plnění veřejné zakázky „PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť“ je rozdělen na šest (6) samostatných části.
Předmětem jednotlivých částí je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) / vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby, v rozsahu přílohy č 10 a 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění / přílohy č. 3 a 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění, včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Předmětem plnění díla je rovněž inženýrská činnost spojená s vydáním příslušného(ných) povolení pro realizaci stavby a výkon autorského dozoru.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 800 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/11991/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ano
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Přílohy pro část 1 PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry) 602.57 KB 29.04.2021 11:58:29
Přílohy pro část 2 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Horymírová (oba směry)“ 596.32 KB 29.04.2021 11:58:29
Přílohy pro část 3 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Muglinovská (oba směry)“ 595.90 KB 29.04.2021 11:58:29
Přílohy pro část 4 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Rektorát VŠB (z centra)“ 596.50 KB 29.04.2021 11:58:29
Přílohy pro část 5 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“ 596.99 KB 29.04.2021 11:58:29
Přílohy pro část 6 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Kunčičky kostel (oba směry)“ 597.12 KB 29.04.2021 11:58:29
Společná příloha pro všechny části veřejné zakázky 97.86 KB 29.04.2021 11:58:29
Zadávací dokumentace 1.89 MB 29.04.2021 11:58:29


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení zadávacího řízení_část 1 307.06 KB 03.06.2021 13:26:53
Oznámení o zrušení zadávacího řízení_část 2 306.61 KB 03.06.2021 13:27:23
Oznámení o zrušení zadávacího řízení_část 3 307.51 KB 03.06.2021 13:28:02
Oznámení o zrušení zadávacího řízení_část 4 307.57 KB 03.06.2021 13:28:41
Oznámení o zrušení zadávacího řízení_část 5 307.87 KB 03.06.2021 13:29:09


1. část - PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 1 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)“

Název časti
PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 1 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Provaznická (oba směry)“
Stav části
1
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.06.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.04 MB 19.08.2021 16:19:26


2. část - PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 2 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Horymírová (oba směry)“

Název časti
PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 2 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Horymírová (oba směry)“
Stav části
2
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.06.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.03 MB 19.08.2021 16:20:06


3. část - PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 3 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Muglinovská (oba směry)“

Název časti
PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 3 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Muglinovská (oba směry)“
Stav části
3
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.06.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.03 MB 19.08.2021 16:20:38


4. část - PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 4 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Rektorát VŠB (z centra)“

Název časti
PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 4 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Rektorát VŠB (z centra)“
Stav části
4
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.06.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.02 MB 19.08.2021 16:21:22


5. část - PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 5 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“

Název časti
PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 5 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)“
Stav části
5
Stav části
Zrušená
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
01.06.2021

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.04 MB 19.08.2021 16:21:50


6. část - PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 6 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Kunčičky kostel (oba směry)“

Název časti
PD - Rekonstrukce tramvajových nástupišť, Část 6 „PD - Rekonstrukce tram. nástupiště Kunčičky kostel (oba směry)“
Stav části
6
Stav části
Zadaná
Datum uzavření smlouvy VZ
30.09.2021
Datum zrušení VZ
-

Seznam účastníků


Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Společnost DPO-P2010 pro část 6 Kunčičky (Dopravní projektování, spol. s r.o. + Projekt 2010, s.r.o.) 25361520 Zařazen 200 000,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele


Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Společnost DPO-P2010 pro část 6 Kunčičky (Dopravní projektování, spol. s r.o. + Projekt 2010, s.r.o.) 25361520 2021 200 000,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
Společnost DPO-P2010 pro část 6 Kunčičky (Dopravní projektování, spol. s r.o. + Projekt 2010, s.r.o.) 25361520 2022 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH

Dokumenty


Písemná zpráva zadavatele

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 803.36 KB 05.10.2021 16:24:34


Smlouva

Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17929359 49.03 KB 05.10.2021 16:22:07