OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU SVATOPLUKA ČECHA 15_ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU SVATOPLUKA ČECHA 15_ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000009
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/6/2021
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
04.05.2021 15:19:17
Lhůta pro podání nabídek
13.05.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Prohlídku na místě, kterou doporučujeme, je možné dohodnout předem s p. Motlem - tel: 731127780. Veškeré práce musí být ukončeny nejpozději do 31.8.2021.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 577 252.33 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/12179/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
25.05.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list Krycí list nabídky 20.29 KB 04.05.2021 15:19:17
čestné prohlášení čestné prohlášení 24.73 KB 04.05.2021 15:19:17
projektová dokumentace technická zpráva 293.39 KB 04.05.2021 15:19:17
projektová dokumentace projektová dokumentace 422.01 KB 04.05.2021 15:19:17
projektová dokumentace projektová dokumentace 254.02 KB 04.05.2021 15:19:17
projektová dokumentace projektová dokumentace 296.41 KB 04.05.2021 15:19:17
projektová dokumentace projektová dokumentace 229.19 KB 04.05.2021 15:19:17
projektová dokumentace projektová dokumentace 222.02 KB 04.05.2021 15:19:17
projektová dokumentace folie PVC 54.86 KB 04.05.2021 15:19:17
projektová dokumentace rozmístění folie 196.62 KB 04.05.2021 15:19:17
výpis z OR + reference výpis z OR + reference 12.45 KB 04.05.2021 15:19:17
harmonogram prací Závazný harmonogram prací 11.49 KB 04.05.2021 15:19:17
Položkový rozpočet položkový rozpočet 218.65 KB 04.05.2021 15:19:17
smlouva o dílo smlouva o dílo 32.25 KB 04.05.2021 15:19:17
výzva výzva k podání nabídky 297.63 KB 04.05.2021 15:21:30


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
podepsaná smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 12.76 MB 31.05.2021 13:57:31


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
podepsaná smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 12.73 MB 02.07.2021 13:17:35


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data