Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000009
Evidenční číslo VZ
Z2021-029609
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.08.2021 10:10:00
Lhůta pro podání nabídek
20.09.2021 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu dle dokumentace pro provedení stavby s názvem „Zimní stadion na Kavalcově ulici v Bruntále“, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.

Blíže viz zadávací dokumentace včetně příloh.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
143 606 700.73 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál

Zadavatel je na základě příkazní smlouvy zastoupený při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením v souladu s § 43 ZZVZ příkazníkem:
QUANTUM CZ s. r. o.
Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 25869043

Ing. Markéta Vodáková
marketa.vodakova@quantumcz.com
mob. +420 608 220 593
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13955/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál

Zadavatel je na základě příkazní smlouvy zastoupený při výkonu práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením v souladu s § 43 ZZVZ příkazníkem:
QUANTUM CZ s. r. o.
Novoveská 101/27, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ: 25869043

Ing. Markéta Vodáková
marketa.vodakova@quantumcz.com
mob. +420 608 220 593
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
06.10.2021

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
P01 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 3.04 MB 16.08.2021 10:10:00
P02 Seznam poddodavatelů 504.00 KB 16.08.2021 10:10:00
P03 Vymezení obchodního tajemství 512.50 KB 16.08.2021 10:10:00
P04 Smlouva o dílo 784.00 KB 16.08.2021 10:10:00
P05 Dokumentace pro provedení stavby 169.45 MB 16.08.2021 10:10:00
P05a Rozhodnutí - stavební povolení 1.30 MB 16.08.2021 10:10:00
P05b Sdělení o nabytí právní moci 65.77 KB 16.08.2021 10:10:00
P05c Veřejnoprávní smlouva 326.15 KB 16.08.2021 10:10:00
P06 Čestné prohlášení o základní způsobilosti 514.00 KB 16.08.2021 10:10:00
P07 Seznam významných stavebních prací 581.50 KB 16.08.2021 10:10:00
P08 Seznam techniků 671.00 KB 16.08.2021 10:10:00
P09 Údaje o formě spolupráce dodavatelů 511.00 KB 16.08.2021 10:10:00
P10 Krycí list nabídky 524.50 KB 16.08.2021 10:10:00
P11 Požadavky na elektronickou komunikaci 238.17 KB 16.08.2021 10:10:00
P12 Podmínky elektronické aukce 152.63 KB 16.08.2021 10:10:00
P13 Popis aukčního prostředí PROEBIZ 152.40 KB 16.08.2021 10:10:00
Zadávací dokumentace 2.35 MB 16.08.2021 10:10:00


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení a Změna zadávací dokumentace č. 1 2.13 MB 19.08.2021 14:30:05
Vysvětlení, Změna a Doplnění zadávací dokumentace č. 2 2.79 MB 30.08.2021 13:42:02
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 329.47 KB 09.09.2021 09:00:11
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 386.10 KB 14.09.2021 08:39:47


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 332.11 KB 14.10.2021 07:22:57
Písemná zpráva zadavatele 165.42 KB 15.10.2021 08:22:59


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data