REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ - MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ - MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000027
Evidenční číslo VZ
ENJO/ID14094/2021
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.08.2021 14:40:13
Lhůta pro podání nabídek
20.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce hygienických zařízení - Městský úřad Hodonín, Národní třída 373/25“ jsou stavební úpravy stávajících hygienických zařízení v budovách Městského úřadu Hodonín. Stávající objekt občanské vybavenosti sestává z komplexu tří budov označených A1+A2, B a C. Budovy na sebe stavebně i provozně navazují, ovšem s rozdílnou úrovní podlah. Výstavba se člení na 3 etapy.

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• Projektovou dokumentací (Příloha č. 1 ZD).
• Výkazem výměr pro realizaci (Soupisem prací, Příloha č. 2 ZD).
• Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14094/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ_REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ 211.40 KB 25.08.2021 14:40:13
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 391.68 KB 25.08.2021 14:40:13
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE_1.část 1.28 MB 25.08.2021 14:40:13
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE_2.část 49.64 MB 25.08.2021 14:40:13
Příloha č. 2_SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ 1.10 MB 25.08.2021 14:40:13
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 216.50 KB 25.08.2021 14:40:13
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 27.01 KB 25.08.2021 14:40:13
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 25.08.2021 14:40:13
Příloha č. 6_Vzor-Změnový list_Příloha č. 3 SoD 62.48 KB 25.08.2021 14:40:13


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN 153.73 KB 23.09.2021 12:04:00


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ 178.79 KB 20.10.2021 12:52:05
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ 151.99 KB 20.10.2021 12:52:24
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ@ 247.12 KB 20.10.2021 12:52:46


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142 Zařazen - bez DPH 18 249 328,09 s DPH
SBD, spol. s r.o. 26967731 Zařazen - bez DPH 15 442 329,58 s DPH
RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o. 46992707 Vyřazen - bez DPH - s DPH
MSO servis. spol. s r.o. 49971379 Zařazen - bez DPH 16 739 721,55 s DPH
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 Zařazen - bez DPH 16 430 579,38 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SBD, spol. s r.o. 26967731