Dodávka nových serverů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka nových serverů
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000055
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.08.2021 09:18:37
Lhůta pro podání nabídek
23.09.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka nových serverů“ je dodání 4 ks virtualizačních serverů včetně montáže a uvedení do provozu. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Kupní smlouvy (dále také jen „smlouvy“) této veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace, a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/14133/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 847.86 KB 24.08.2021 09:18:37
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 22.23 KB 24.08.2021 09:18:37
Příloha č. 2 ZD - Návrh Kupní smlouvy 48.61 KB 24.08.2021 09:18:37
Příloha č. 3 ZD Specifikace předmětu plnění 30.43 KB 24.08.2021 09:18:37
Příloha č. 4 ZD - Seznam významných dodávek 40.05 KB 24.08.2021 09:18:37
Příloha č. 5 ZD - Seznam realizačního týmu 40.92 KB 24.08.2021 09:18:37
Příloha č. 6 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.81 KB 24.08.2021 09:18:37
Příloha č. 7 ZD - Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 97.71 KB 24.08.2021 09:18:37
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 90.18 KB 24.08.2021 09:18:37
Příloha č. 9 ZD - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.82 KB 24.08.2021 09:18:37


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 364.46 KB 03.09.2021 12:58:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data