OPRAVA BYTOVÝCH JEDNOTEK DLE ROZPISU OBROKOVÁ 15 A ZELENÁŘSKÁ 3_ ZNOJMO
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
OPRAVA BYTOVÝCH JEDNOTEK DLE ROZPISU OBROKOVÁ 15 A ZELENÁŘSKÁ 3_ ZNOJMO
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000015
Evidenční číslo VZ
VZMR/SNMZ/III/10/202
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.10.2021 09:57:03
Lhůta pro podání nabídek
21.10.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o celkovou opravu tří bytových jednotek dle rozpisu, nové omítky včetně maleb, nové elektroinstalace včetně svítidel, ventilátorů, přímotopů, nový bojler 120L a nové rozvody vody včetně odpadů. Přidání SDK podhledů, nové podlahy (lino) s vyrovnáním výškových rozdílů, nové zařizovací předměty, nové kuchyňské linky délky 240cm včetně spotřebičů a připojení EI, ZTI, VZT, nové dveře včetně kování a zárubní, nátěry oken a jejich seřízení a oprava, popřípadě doplnění parapetů, nové obklady (v.o. min 2,2m) a dlažby v koupelně včetně obkladů linek. Kompletní vyklizení bytu.

Prohlídka na místě samém, kterou doporučujeme, se uskuteční dne 18.10.2021 v 10.00 hod. Schůzka před domem Obrokova 15, Znojmo.

Prace musí být ukončeny nejpozději do 10.12.2021.

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 426 334.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15026/summary
Kontaktní údaje
Správa nemovitostí města Znojma
Pontassievská 14
669 02, Znojmo
Česká republika

Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.11.2021
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
IČO
00839060
DIČ
CZ00839060
Poštovní adresa
Pontassievská 317/14
669 02, Znojmo
Česká republika
Číslo účtu
15039741/0100
IBAN
CZ3701000000000015039741
SWIFT
KOMBCZPP
ID profilu zadavatele
Z2019-033096
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00839060

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
krycí list Krycí list nabídky 20.35 KB 12.10.2021 09:57:03
čestné prohlášení Čestné prohlášení 24.77 KB 12.10.2021 09:57:03
výpis z OR + reference Výpis z OR + reference 12.45 KB 12.10.2021 09:57:03
harmonogram prací harmonogram prací 11.49 KB 12.10.2021 09:57:03
specifikace specifikace 16.42 KB 12.10.2021 09:57:03
Položkový rozpočet Položkový rozpočet Obrokova 15, č.b.7 64.40 KB 12.10.2021 09:57:03
Položkový rozpočet položkový rozpočet Obrokova 15 č.b.3 64.04 KB 12.10.2021 09:57:03
Položkový rozpočet položkový rozpočet Zelenářská 3 č.b. 2 64.89 KB 12.10.2021 09:57:03
smlouva o dílo smlouva o dílo 32.73 KB 12.10.2021 09:57:03
výzva výzva k podání nabídky 297.87 KB 12.10.2021 09:57:03


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
podepsaná smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 12.31 MB 15.11.2021 13:52:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data