PD částečná rekonstrukce měnírny Sokolská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD částečná rekonstrukce měnírny Sokolská
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000075
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.11.2021 12:26:33
Lhůta pro podání nabídek
18.11.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace „PD částečná rekonstrukce měnírny Sokolská“ dle technické specifikace v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti potřebné pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného soupisu prací (dále také jen DPS), a výkon autorského dozoru po celou dobu trvání stavby dle § 152, odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Vymezení rozsahu projektové dokumentace je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a provádění autorského dozoru pro tuto stavbu v příloze č. 2 smlouvy o dílo. Zajištění příslušného povolení stavby si zajistí zadavatel včetně jejího poplatku na své náklady.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále též jen „smlouva“), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15490/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1,006.04 KB 02.11.2021 12:26:33
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 84.48 KB 02.11.2021 12:26:33
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 498.67 KB 02.11.2021 12:26:33
Příloha č. 3 - Seznam významných služeb 83.38 KB 02.11.2021 12:26:33
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.67 KB 02.11.2021 12:26:33
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 97.87 KB 02.11.2021 12:26:33


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 536.25 KB 09.11.2021 15:08:17
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a 3 456.26 KB 15.11.2021 13:05:27


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data