PD – Areál autobusy Hranečník – Automobilová lakovací a sušící kabina
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Areál autobusy Hranečník – Automobilová lakovací a sušící kabina
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000076
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.11.2021 07:37:42
Lhůta pro podání nabídek
07.12.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavby v Areálu autobusy Hranečník, Dopravního podniku Ostrava a.s., pod souhrnným názvem „PD – Areál autobusy Hranečník – Automobilová lakovací a sušící kabina“.
Základní členění projektových dokumentací, které jsou předmětem této veřejné zakázky:
A. „Automobilová lakovací a sušící kabina“
B. „Rekonstrukce elektroinstalace v Hale těžké a lehké údržby“
C. „Optimalizace osvětlení Haly pro opravu autobusů - karosárny“
D. „Rekonstrukce osvětlení Hala mycí“
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15681/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
11.01.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení základní způsobilost 22.58 KB 09.11.2021 07:37:42
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 508.76 KB 09.11.2021 07:37:42
Příloha č. 3 ZD - Seznam významných zakázek 85.66 KB 09.11.2021 07:37:42
Příloha č. 4 ZD - Situace Areál autobusy Hranečník 493.54 KB 09.11.2021 07:37:42
Příloha č. 5 ZD - ČP o neexistenci střetu zájmů 93.84 KB 09.11.2021 07:37:42
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.96 KB 09.11.2021 07:37:42
Zadávací dokumentace PD 981.34 KB 09.11.2021 07:37:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data