Broušení tramvajových tratí a konstrukcí 2022 - 2024
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Broušení tramvajových tratí a konstrukcí 2022 - 2024
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000079
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.11.2021 14:11:49
Lhůta pro podání nabídek
06.12.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Broušení tramvajových tratí a konstrukcí 2022 - 2024“, tj. broušení kolejí a kolejových konstrukcí s kolejnicí tvaru 57R1, 49E1, NT3, NP4 (Rmin. = 25m) na tramvajových tratích Dopravního podniku Ostrava a.s. strojní bruskou kolejnic do poměrné srovnávací roviny.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/15922/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 746.34 KB 18.11.2021 14:11:49
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 86.23 KB 18.11.2021 14:11:49
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 42.13 KB 18.11.2021 14:11:49
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.24 KB 18.11.2021 14:11:49
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.35 KB 18.11.2021 14:11:49
Příloha č. 5 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 28.59 KB 18.11.2021 14:11:49
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.96 KB 18.11.2021 14:11:49
Příloha č. 7 ZD - Vzor ČP o neexistenci střetu zájmů 96.27 KB 18.11.2021 14:11:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data