Dodávky nových pneumatik na rok 2022
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávky nových pneumatik na rok 2022
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000080
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.11.2021 17:19:06
Lhůta pro podání nabídek
03.12.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou:
a) dodávky nových pneumatik pro autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy v předpokládaném množství dle specifikace uvedené v Příloze č. 8 zadávací dokumentace;
b) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16021/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.01.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 965.89 KB 22.11.2021 17:19:06
Příloha č. 1 ZD - Ceník vč. specifikace 84.59 KB 22.11.2021 17:19:06
Příloha č. 2 ZD_Návrh kupní smlouvy 45.76 KB 22.11.2021 17:19:06
Příloha č. 3 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 49.49 KB 22.11.2021 17:19:06
Příloha č. 4 ZD_Vymezení obchodniho tajemství prodávajícího 107.47 KB 22.11.2021 17:19:06
Příloha č. 5 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 31.50 KB 22.11.2021 17:19:06
Příloha č. 6 ZD_Vzor čestného prohlášení 93.54 KB 22.11.2021 17:19:06
Příloha č. 7 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.51 KB 22.11.2021 17:19:06
Příloha č. 8 ZD_Modelový příklad 83.93 KB 22.11.2021 17:19:06
Příloha č. 9 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 89.80 KB 22.11.2021 17:19:06


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19031603 61.37 KB 11.01.2022 14:56:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
PRO NORTH CZECH, a.s. 25834860 Zařazen 2 805 100,00 bez DPH - s DPH
AutoCentrum ČR s.r.o. 25756184 Zařazen 4 221 730,00 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PRO NORTH CZECH, a.s. 25834860 2 805 100,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH